Το Πτυχίο Ακτινοτεχνολογίας και Ακτινοθεραπείας στο EUC είναι το μοναδικό στον τομέα του που προσφέρεται στην Κύπρο. Οι φοιτητές εφοδιάζονται, ως τεχνολόγοι, με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη λειτουργία μηχανών ακτινών Χ και ψηφιακής απεικόνισης, εξοπλισμού ψηφιακής μαστογραφίας, μηχανών αξονικής τομογραφίας (CT scan) και απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI), μηχανημάτων πυρηνικής ιατρικής (SPECT και PET scan) και γραμμικούς επιταχυντές. Η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως απαιτούν οι νέες τεχνολογίες  για την έμπειρη λειτουργία του εξελιγμένου ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και στη θεραπεία. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες Τεχνολόγους Ακτινολόγους- Τεχνολόγους Ακτινοθεραπευτές με την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασική κλινική εκπαίδευση και πρακτική σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και διαγνωστικά εργαστήρια, σε τμήματα όπως κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, πυρηνικής ιατρικής και ακτινοθεραπείας.. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Συμβούλιο Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών στην Κύπρο που κατοχυρώνει την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 4 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 240
 

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ακτινολογικά Τμήματα Νοσοκομείων
  • Ακτινοθεραπεία και Πυρηνική Ιατρική
  • Δημόσια και Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα
  • Διαγνωστικά Κέντρα (Ακτινών Χ, CT-Scan, MRI)

Αναγνωρισμένο Πρόγραμμα

Το μοναδικό πρόγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου στην «Ακτινοτεχνολογία και Ακτινοθεραπεία», που προσφέρετε στην Κύπρο, αναγνωρισμένο από τo Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Α.Ε.).

Κλινική Άσκηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κλινικής και πρακτικής άσκησης από το πρώτο μέχρι και τον τελευταίο χρόνο σπουδών.  Η κλινική άσκηση και πρακτική διεξάγεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και ακτινολογικά εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση έμπειρων και άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτών

Εγγραφή στο Συμβούλιο

Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου, για εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Άμεση Εργοδότηση 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και εργαστήρια, σε τμήματα όπως της κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής. Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι θέσεις εργοδότησης στα ακτινολογικά εργαστήρια και ακτινοθεραπευτικά κέντρα αναμένεται να αυξηθούν.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:

Όλοι οι αιτούντες για εισαγωγή στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει μια ισχυρή ακαδημαϊκή επίδοση σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο των υποψήφιων είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Υποψήφιοι που δεν θα επιδείξουν ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μπορούν να επιδείξουν συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο του προγράμματος, εξωσχολική συμμετοχή, υψηλό επίπεδο δέσμευσης και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης θα ληφθούν επίσης υπόψη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα228
Πτυχιακή Εργασία12
Σύνολo240