Η ενότητα αυτή σας διδάσκει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασχοληθείτε με την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα δεδομένα μεγάλης έκτασης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε υποψηφίους με ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, που η θέση τους απαιτεί να διαχειρίζονται δεδομένα της εταιρίας, όπως:
  • Marketers
  • Managers Πωλήσεων
  • Business Analysts
  • Financial Analysts
  • Data Analysts
  • Customer Service Managers
  • Υπαλλήλους γραφείων
  • Φοιτητές
  • Ερευνητές