Welcome to FUTURE VOICE - ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   Click to listen highlighted text! Welcome to FUTURE VOICE - ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Powered By GSpeech
Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

koinofeles ergasia

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον νομό Άρτας. Όσοι ωφελούμενοι έχουν επιλεχθεί και ξεκινήσει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα πρέπει να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Οι ωφελούμενοι πρέπει απαραίτητα να είχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για την κατάρτιση όταν προσήλθαν στον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα παρέχει επιπλέον 120 ώρες κατάρτισης με Πιστοποίηση πληροφορικής από ACTA (Τεχν. Αριστοτελείου Παν/μίου) και οι κατραρτιζόμενοι θα πάρουν όλες τις ενότητες. Η κατάρτιση είναι δύο ημέρες την εβδομάδα. Οι ωφελούμενοι δεν θα πηγαίνουν στους Δήμους τις ημέρες της κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους και να ενημερωθούν αναλυτικά:

 

ΚΔΒΜ 2 ΑΡΤΑΣ

FUTURE VOICE 

T. 2681400037 

Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία)

Άρτα: Τηλέφωνο 2681400037 - Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία)

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός FUTURE VOICE και το ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π συμμετέχει στα αντίστοιχα προγράμματα ( training voucher) ως πάροχος κατάρτισης προσφέροντες ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης για τις περιοχές τις Άρτας και των Ιωαννίνων.

Ωφελούμενοι  είναι οι συμμετέχοντες στο παραπάνω Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης & θα έχουν επιλέξει στον ΟΑΕΔ να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Τα τμήματα της Future Voice και του ΚΕΚ Πρόοδος θα ξεκινήσουν αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου τα τμήματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους που έχουν ξεκινήσει το πτόγραμμα στους Δήμους.

Το πρόγραμμα παρέχει:

  • 120 ώρες κατάρτισης
  • Πιστοποίηση πληροφορικής από τους καλύτερους φορείς ACTA (Τεχν. Αριστοτελείου Παν/μίου) - ECDL 
  • 1 φορά την εβδομάδα κατάρτιση

Οι ωφελούμενοι μπορούν ακόμα να δηλώσουν την συμμετοχή τους:

Ιωάννινα: Τ.2651020777 - Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα 

Άρτα: Τ. 2681400037 - Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία) 

Για Πληροφορίες για την αίτηση και τη διαδικασία για την υποβολή της μπορείτε να καλέσετε και τι ΚΔΒΜ 2 Future Voice παράρτημα Άρτας
Τ.2681 4000 37 - Περιφερειακή Οδός Άρτας - Δίπλα στην εφορία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος) σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας.

Απο την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για  3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος)  σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας.

 

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Τo  Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους» συγχρηματοδοτείται  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους,
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών,
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 8/2017 και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επιλεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες  ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ  δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδο τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Φωτογραφία του χρήστη FUTURE VOICE.
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης πιστοποίησης Πληροφορικής για την Άρτα 
Περιλαμβάνει:
Δωρεάν την εκπαίδευση Πληροφορικής!
Δωρεάν την εξάσκηση και τα τεστ στο εργαστήριο!
Δωρεάν το εκπαιδευτικό υλικό! 
Πληρώνετε μόνο τα εξέταστρα για την απόκτηση της Πιστοποίησης ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτέλειου Παν/μίου (ΑΣΕΠ - Εξωτερικό)
Θέσεις: 50 άτομα
 2681400037 ? Περιφερειακή Οδός Άρτας - Δίπλα στην εφορία

ioanninavoice780 350

Μην χάσεις αυτήν την προσφορά

Μην το χάσετε!!! Κορυφαία εκπαίδευση  με τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης!
- Ισχύει και για τα εξ αποστάσεως προγράμματα της Future Voice 
για όσους μαθητές είναι εκτός Ιωαννίνων
- Περιλαμβάνει: Εκπαίδευση - Εξέταστρα - Απεριόριστες Επανεξετάσεις !!!
- Κορυφαίοι φορείς πιστοποίησης πληροφορικής από 110 ❗ ❗ ❗
❔Εσύ θα επιλέξεις κορυφαία πιστοποίηση για το βιογραφικό σου ή κάτι που το άκουσες πρώτη φορά  ❔ ❔ ❔
➡Επέλεξε ECDL - Αριστοτέλειο παν/μιο ACTA ή Microsoft  ❗
Η καλύτερη τιμή της Ελλάδας ΤΩΡΑ στη Future Voice! Εγγύηση Τιμής!

Ισχύει για τα εξεταστικά κέντρα:

Ιωάννινα Τ.2651020777 Ν. Ζέρβα 42Β Ιωάννινα

Για περισσότερες Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα www.futurevoice.edu.gr

Για όλη την Ήπειρο μέσω του εξ αποστάσεως προγράμματος μας

 


Test of Interactive English

ΑποκτήστεProficiency στα Αγγλικά

ΜΟΝΟ σε 3 μήνες  με το πολύ φιλικό πιστοποιητικό

Η προσφορά περιλαμβάνει σε super τιμή:

Μαθήματα - Εξέταστρα αξίας 160€ - Βιβλία -
Επιπλέον μαθήματα για κάλυψη κενών - Επανεξέταση

Επιπλέον έκπτωση 10% για φοιτητές και άνεργους
και επιπλέον έκπτωση με κουπόνι

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ. Ιδανικό για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων!

Περισσότερα για το πιστοποιητικό Tie κλικ εδώ

 Επικοινωνήστε άμεσα:

1) Τ. 26510 20777 Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

2) Τ. 2681 4000 37 Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)

Future Voice

 

Για πληροφορίες καλέστε: ΚΔΒΜ 2 Future Voice,στο τηλέφωνο 26510 20777-Για την Αρτα 2681 400037


Aναρτήθηκαν, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας.Ειδικότερα, αναρτήθηκαν ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, ο Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την...
ηλεκτρονική αίτηση και τη μοριοδότησή τους από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους και από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησή τους, και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.
Για πληροφορίες καλέστε: ΚΔΒΜ 2 Future Voice
Τηλέφωνο 26510 20777 Ν. Ζέρβα 42Β Ιωάννινα
και για την Αρτα 2681 400037

Test of Interactive English

Αποκτήστε Lower - Anvanced - Proficiency στα Αγγλικά

ΜΟΝΟ σε 3 μήνες  με το πολύ φιλικό πιστοποιητικό

Η προσφορά περιλαμβάνει σε super τιμή:

Μαθήματα - Εξέταστρα αξίας 160€ - Βιβλία -
Επιπλέον μαθήματα για κάλυψη κενών - Επανεξέταση

Επιπλέον έκπτωση 10% για φοιτητές και άνεργους
και επιπλέον έκπτωση με κουπόνι

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ. Ιδανικό για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων!

Περισσότερα για το πιστοποιητικό Tie κλικ εδώ

 Επικοινωνήστε άμεσα:

1) Τ. 26510 20777 Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

2) Τ. 2681 4000 37 Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία)

Future Voice

 

ioanninavoice780 350

Μην χάσεις αυτήν την προσφορά

Με δια ζώσης μαθήματα ή εξ αποστάσεως 
Περιλαμβάνει: Μαθήματα - εξέταστρα - επανεξετάσεις - Κάρτα δεξιοτήτων
Εξεταστικά κέντρα: Ιωάννινα - Άρτα

Τ.2651020777
Για όλη την Ήπειρο

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech