Στο μάθημα “Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου (ΕΔ)” θα γνωρίσετε τις βασικές έννοιες του Εργατικού Δικαίου καθώς και κάποιες ιδιαιτερότητες του. Θα κατανοήσετε πώς το εργατικό δίκαιο συνδέετε με τους άλλους κλάδους Δικαίου. Μέσω σεναρίων, θα αναλυθούν οι μορφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύμβασης εργασίας. Τέλος,θα γίνει εκτενής αναφορά στις υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόμενου καθώς επίσης και για το ποίες είναι οι υποχρεώσεις και των δύο κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι (6) ενότητες:

Βασικές έννοιες Εργατικού Δικαίου
Η εργασία ως εκδήλωση της προσωπικότητας
Συμβόλαιο εργασίας
Διάφορες μορφές & η διάρκεια της σύμβασης εργασίας
Υποχρεώσεις εργοδότη – εργαζόμενου
Λύση της σύμβασης εργασίας

 

Τύπος εκπαίδευσης: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
με τιμή
Κόστος: από 120€ ΜΟΝΟ 59€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΜΗΝΑΣ

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*