Στο μάθημα “Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιχειρήσεων”  παρουσιάζονται οι έννοιες του οργανισμού και της επιχείρησης και η σημασία της οργάνωσης για την εύρυθμη λειτουργία τους. Αναλύονται βασικές έννοιες όπως το κέρδος, ισολογισμός κ.ά. και καταγράφονται τα είδη των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά δίνεται στην έννοια του μάνατζμεντ και του τεράστιου ρόλου που διαδραματίζει στην επιτυχημένη ύπαρξη και ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Εμφανίζονται οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή του. Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα είδη οργάνωσης των επιχειρήσεων, τη σημασία του οργανογράμματος  και αναλύονται τα κύρια τμήματα που αποτελούν μία επιχείρηση ή οργανισμό και το ρόλο που το καθένα επιτελεί. Τέλος, προκειμένου τη καλύτερη κατανόηση του μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις αξιολόγησης.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι (6) ενότητες:

  1. Οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης/οργανισμού
  2. Ανάλυση Βασικών Εννοιών. Είδη επιχειρήσεων
  3. Η έννοια της οργάνωσης των επιχειρήσεων – τρόποι οργάνωσης
  4. Μάνατζμεντ – Οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ επιχειρήσεων
  5. Τα τμήματα μιας επιχείρησης/οργανισμού. Ρόλος και σκοπός του κάθε τμήματος
  6. Ασκήσεις Αξιολόγησης

 

Τύπος εκπαίδευσης: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
με τιμή
Κόστος: από 120€ ΜΟΝΟ 59€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΜΗΝΑΣ

 

Περισσότερα:

τηλ. 2651020777 Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα

τηλ. 2681400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας

 

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*