Η ενότητα αυτή, σας παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την ικανότητα χρήσης βασικών εφαρμογών γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των φυλλομετρητών ιστού.Είναι ένα ενιαίο τεστ για την εξέταση των βασικών εφαρμογών γραφείου. Η ενότητα είναι αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Οι Βασικές Εφαρμογές Γραφείου απευθύνονται σε εκείνους που θέλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στους υπολογιστές για την καλύτερη οργάνωση και απόδοση της δουλειάς τους. Μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων στις οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το προϊόν αυτό είναι:
  • Δημόσιοι υπάλληλοι
  • Ακαδημαϊκοί
  • Γραμματείς
  • Διοικητικό προσωπικό
  • Γιατροί
  • Δικηγόροι
  • Marketing managers
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Οικονομολόγοι
  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι