Κέντρα Ξένων Γλωσσών Future Voice … Στα Γερμανικά με Goethe – Institut και κοντά στο 100%!!!

Μάθετε τη σημαντικότερη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εκτοξεύσει το βιογραφικό σας και θα σας δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες με την εγγύηση του Future Voice. Με τα Γερμανικά μπορείτε να εκτοξεύσετε την καριέρα σας μέσω Γερμανικών κολοσσών που επενδύουν και στην Ελλάδα  ή σε Ελληνικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με γερμανικές.

Μάθετε τα Γερμανικά σε βάθος και αποκτήστε την πιο έγκυρη πιστοποίηση του Goethe-Institut σε Ελλάδα και Γερμανία και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει και η δυνατότητα εξέτασης και με το Ελληνικό Κρατικό πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα και από ΑΣΕΠ.

Το Future Voice διδάσκει Γερμανικά από το 2010 με ποσοστό επιτυχίας σχεδόν 100%. Εγγύηση επιτυχίας!

Περισσότερα: 

 • Ολιγομελή – ταχύρρυθμα τμήματα
 • 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε 2 μαθήματα 
 • Καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας με τεράστια εμπειρία.
 • Διαδραστικοί πίνακες και όλες οι νέες τεχνολογίες
 • Εκπαίδευση δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως (online). 
 • Η πιο σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για τα Online μαθήματα. Ιδιόκτητη πλατφόρμα με 12ωρη τηλεφωνική υποστήριξη. 

Δίδακτρα: 

 • 65€/μήνα (από 90€ αρχική τιμή)
 • 55€/μήνα για φοιτητές, ανέργους και ομαδικές εγγραφές (από 81€ αρχική τιμή)
Επιπλέον εκπτώσεις:
 • Για εσάς που παρακολουθείτε και δεύτερη ξένη γλώσσα, μόνο 55€/μήνα!
 • Εάν είστε κάτοχος εκπτωτικού κουπονιού από προηγούμενο πρόγραμμα τότε το κόστος είναι 52,5€/μήνα!
Η εγγραφή για την κατοχύρωση της θέσης είναι 20€
 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δώρο εκπτωτικό κουπόνι Future Voice 150€ για να το χρησιμοποιήσετε σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που θέλετε!

Δείτε εδώ για τους τίτλους γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ.

Μπορείτε, ακόμη, να ενημερωθείτε για τις επόμενες εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

 

Εξεταζόμενα Επίπεδα στο ΚΠΓ*
 Α1Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας
 Α2Βασική γνώση της ξένης γλώσσας
 B1Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας
 B2Καλή γνώση της ξένης γλώσσας
 Γ1Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας

ΚΠΓ: Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Εξετάσεις για αυτό τα πτυχία διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο)

Επίπεδα του Goethe-InstitutΕπίπεδα του CEF*Εξέταση του Goethe-Institut
A 1A 1Start Deutsch 1
A 2A 2Start Deutsch 2
B 1.1

B 1.2
B 1

Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Zertifikat Deutsch

B 2.V

B 2.1

B 2.2

B 2

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Goethe-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache

C 1.1

C 1.2

C 1

Prüfung Wirtschaftsdeutsch

Goethe-Zertifikat C1

Test Deutsch als Fremdsprache

C 2.1

C 2.2

KDS

GDS

C 2

 

Zentrale Oberstufenprüfung1

Kleines Deutsch Sprachdiplom

Großes Deutsch Sprachdiplom

*CEF: Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες


Την 01.01.2012 το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom αντικατέσησε το Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung.

Start Deutsch 1

Το Start Deutsch 1 είναι μία εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση Start Deutsch 1 αναφέρεται στο πρώτο επίπεδο Α1 των έξι επιπέδων επάρκειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Το επίπεδο Α πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο – Νοέμβριο).

Start Deutsch 2

Το Start Deutsch 2 είναι μία εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων γερμανικής γλώσσας σε ενήλικες. Η εξέταση Start Deutsch 2 αναφέρεται στο δεύτερο επίπεδο Α2 των έξι επιπέδων επάρκειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Το επίπεδο Α πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση μιας γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο).

Zertifikat Deutsch für Jugendliche

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να χειρισθείτε χωρίς πρόβλημα βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και να ανταπεξέλθετε λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο (Β1) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο).

Zertifikat Deutsch

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με αυτήν την εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινομένων . Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο)

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch für den Beruf αποδεικνύετε ότι είστε σε θέση να συνεννοείστε σε καθημερινές επαγγελματικές περιστάσεις τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Το ZDfB προτιμάται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας λόγω της ιδιαίτερης έμφασης που δίνει στην επαγγελματική ορολογία. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Goethe – Zertifikat B2

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο).

Test Deutsch als Fremdsprache

Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Στην κλίμακα των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες περιλαμβάνει τα επίπεδα από Β2 έως Γ1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 6 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Απρίλιο – Ιούνιο – Ιούλιο – Σεπτέμβριο – Νοέμβριο).

Prüfung Wirtschaftdeutsch

Με την εξέταση Wirtschaftsdeutsch International (PWD) αποδεικνύετε ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε με άνεση και σε υψηλό επίπεδο, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, γύρω από θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό και στον οικονομικό τομέα. Η εξέταση PWD χαίρει παγκοσμίως ιδιαίτερης αναγνώρισης στους κύκλους των επιχειρήσεων και της επαγγελματικής ζωής.

Goethe-Zertifikat C1

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.
Tο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 θεωρείται αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Ιανουάριο – Ιούνιο – Σεπτέμβριο).

Το Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), όπως και το Kleines Deusches Sprachdiplom (KDS), προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο, υψηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων. Αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Kleines Deutsches Sprachdiplom

Με το Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) αποδεικνύετε ότι έχετε άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Μπορείτε να κατανοείτε δύσκολα πρωτότυπα (επί το πλείστον λογοτεχνικά) κείμενα και να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια. Το γλωσσικό επίπεδο της εξέτασης αντιστοιχεί με αυτό της εξέτασης Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) με τη διαφορά, ότι ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει επιπλέον γνώσεις του γερμανικού πολιτισμού και της ζωής στη Γερμανία. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

Grosses Deutsches Sprachdiplom

Με το δίπλωμα Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS) αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας. Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο).

1.Όποια σχέδια κι αν έχετε για το μέλλον, η γνώση των Γερμανικών σας παρέχει αμέτρητες δυνατότητες. Μέσα από την εκμάθηση των Γερμανικών σάς δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσετε την επαγγελματική και προσωπική σας ζωή αισθητά:

2.Επαγγελματική ζωή: Η επικοινωνία στα Γερμανικά με γερμανόφωνους συνεταίρους βελτιώνει τις επαγγελματικές σας σχέσεις και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη επικοινωνία και έτσι στην επιτυχία.

3.Παγκόσμια καριέρα: Μέσα από τη γνώση των Γερμανικών βελτιώνετε τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε γερμανικές εταιρίες που στεγάζονται στη χώρα σας αλλά και στο εξωτερικό. Η καλή γνώση των Γερμανικών σάς καθιστά παραγωγικό συνεργάτη για έναν εργοδότη που δραστηριοποιείται παγκοσμίως.
Τουρισμός και ξενοδοχειακά επαγγέλματα: Τουρίστες από γερμανόφωνες χώρες ταξιδεύουν πολύ και ξοδεύουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με τουρίστες άλλων χωρών. Απολαμβάνουν, επίσης, ιδιαίτερα την εξυπηρέτηση από γερμανόφωνο προσωπικό και γερμανόφωνους ξεναγούς.

4.Επιστήμη και έρευνα: Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσας της επιστήμης. Η Γερμανία βρίσκεται, λόγω της προσφοράς της στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην 3η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και απονέμει υποτροφίες για έρευνα σε αλλοδαπούς επιστήμονες.

5.Επικοινωνία: Οι εξελίξεις στον κλάδο των μέσων και της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών καθιστούν την πολυγλωσσία απαραίτητη. Μία σειρά σημαντικών ιστοσελίδων είναι στα Γερμανικά. Η ετήσια κυκλοφορία βιβλίων στη Γερμανία την τοποθετεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην 5η θέση μεταξύ 87 χωρών, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, η γνώση της γερμανικής γλώσσας διευρύνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία.

6.Πολιτισμική προσέγγιση: Μαθαίνω Γερμανικά σημαίνει αποκτώ εικόνα για τη ζωή, τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανθρώπων στις γερμανόφωνες χώρες και την πολυπολιτισμική κοινωνία τους.

7.Ταξίδια: Βιώστε στο έπακρο τις ταξιδιωτικές εμπειρίες σας μέσα από τη γνώση των Γερμανικών, όχι μόνο στις γερμανόφωνες χώρες αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ανατολικής.

8.Απόλαυση της λογοτεχνίας, της μουσικής, της τέχνης και της φιλοσοφίας: Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα του Γκαίτε, του Κάφκα, του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Μπετόβεν. Απολαύστε διαβάζοντας και ακούγοντας τα λογοτεχνικά και μουσικά αριστουργήματά τους στην αυθεντική τους γλώσσα.

9.Ευκαιρίες σπουδών και εργασίας στη Γερμανία: Η Γερμανία απονέμει μεγάλο αριθμό υποτροφιών για σπουδές στη χώρα. Για νέους από ξένες χώρες διατίθεται ειδική βίζα για εργασία κατά τις διακοπές τους. Για συγκεκριμένα επαγγέλματα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την απόκτηση της άδειας εργασίας.

10.Προγράμματα ανταλλαγών:Υφίσταται ένα μεγάλο δίκτυο ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών μεταξύ της Γερμανίας και πολλών άλλων χωρών του κόσμου.

Μπορείτε να επιλέξετε την παρακάτω επιλογή για να πληρώσετε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα με 12 άτοκες δόσεις.

αγόρασε το τώρα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:
Κέντρα Ξένων Γλωσσών – Φροντιστήρια Γερμανικών Future Voice 

Ιωάννινα
T. 2651020777
Ν. Ζέρβα 42

Άρτα 
Τ. 
2681400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας (δίπλα στην εφορία) 

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*