Η Διαδικτυακή Συνεργασία είναι μια νέα ενότητα της κατηγορίας Standard, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τάσης προς την απομακρυσμένη αποθήκευση (cloud storage), την κοινή χρήση εγγράφων στο Διαδίκτυο και την κοινωνική δικτύωση. Καλύπτει τόσο τα εργαλεία, τις θεωρίες και τις τεχνολογίες που αποτελούν τη βάση της διαδικτυακής συνεργασίας, όσο και τους κινδύνους.