Το Πτυχίο στη Διατροφή και τη Διαιτολογία στο ΕΠΚ προετοιμάζει τους φοιτητές να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην καλή υγεία και διατροφή που είναι απαραίτητη για την ποιότητα ζωής ενός ατόμου. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες για να προωθήσουν την υγιεινή διατροφή και τις επιλογές τρόπου ζωής και να ανταποκριθούν στις ειδικές διατροφικές ανάγκες σε ιατρικό ή θεσμικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Συνδέσμου Διαιτολόγων (EFAD) και η Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι φοιτητές Διατροφής και Διαιτολογίας πραγματοποιούν πρακτική εκπαίδευση σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικές ομοσπονδίες και βιομηχανίες τροφίμων ως μέρος του πτυχίου τους. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν στο Κυπριακό Συμβούλιο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων και να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές για να γίνουν πλήρως εξειδικευμένοι κλινικοί διαιτολόγοι.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 4 years
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 240
 

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ιατρική Τεχνολογία
  • Μικροβιολογία
  • Ερευνητικά Εργαστήρια
  • Φαρμακευτική Βιομηχανία
  • Εργαστήρια Τροφίμων και Νερού
  • Αλιευτικές Υπηρεσίες

Διεθνή Πρότυπα 

Το πρόγραμμα  συνάδει με τις απαιτήσεις διεθνών επαγγελματικών σωμάτων όπως το European Federation of the Association of Dietitians (EFAD) και το Academy of Nutrition and Dietetics των Ηνωμένων Πολιτειών και το HCPC (Health and Care Professions Council) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρακτική Άσκηση 

Ένα σημαντικό στοιχείο του πτυχίου Διατροφής-Διαιτολογίας είναι η πρακτική εμπειρία που βιώνουν οι φοιτητές  καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Πέρα από την εμπειρία που αποκομίζουν οι σπουδαστές στα εργαστήρια του πανεπιστήμιου, το πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με 23 διαφορετικούς φορείς για την πρακτική άσκηση των φοιτητών όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικά κέντρα δήμων, γηροκομεία, κατασκηνώσεις, αθλητικές ομοσπονδίες, γυμναστήρια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και  βιομηχανίες τροφίμων

Σχεδιασμός Δίαιτας

Σημαντικό μέρος των μαθημάτων του προγράμματος βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων με το σχεδιασμό διατροφικών πλάνων/διαιτών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών και κλινικών περιστατικών. Αυτό, προσδίδει στους φοιτητές σημαντικό επαγγελματικό πλεονέκτημα και διευκολύνει την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Λογισμικά Διατροφής

Συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε εξειδικευμένα λογισμικά διατροφής. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναλύουν σε θρεπτικό επίπεδο τα διατροφικά πλάνα (δίαιτες) που σχεδιάζουν, σε ειδικά  λογισμικά διατροφής, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε ένα σύγχρονο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό ουσιαστικά επιτρέπει ην επαλήθευση μίας διαιτητικής εντολής (δίαιτας) πριν την πρακτική της εφαρμογή. Η ενασχόληση των φοιτητών στα λογισμικά διατροφής γίνεται εξατομικευμένα.

Εγγραφή Στο Συμβούλιο Διαιτολόγων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διατροφής-Διαιτολογίας έχουν την δυνατότητα εγγραφής στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και ∆ιαιτολόγων Κύπρου και στο Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS240