Οι εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα διεξαχθούν στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29-9-2023 έως και τη Δευτέρα 9-10-2023 και ώρα 23.59.

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: Μπορείτε να δείτε παρακάτω πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή στα μαθήματα ξένων γλωσσών του Future Voice:

Δείτε εδώ για τα Γερμανικά!

Δείτε εδώ για τα Ιταλικά!

Δείτε εδώ για τα Ισπανικά!

Δείτε εδώ για τα Γαλλικά!