Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 και την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) .

γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test).

Εγγραφές: από την Τρίτη 14-03-2023 έως και την Τρίτη 21-03-2023 και ώρα 23.59.

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: Μπορείτε να δείτε παρακάτω πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή στα μαθήματα ξένων γλωσσών του Future Voice:

Δείτε εδώ για τα Γερμανικά!

Δείτε εδώ για τα Ιταλικά!

Δείτε εδώ για τα Ισπανικά!

Δείτε εδώ για τα Γαλλικά!