Επόμενες εξετάσεις LRN B2 και C2:

Αναμένεται να ανακοινωθούν από το φορέα.

Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση LRN και τις εξετάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 2651020777

ΑΡΤΑ: 2681400037

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πιστοποιητικό Αγγλικών LRN και να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο τμήμα μας!