Επόμενες εξετάσεις LRN B2 και C2:

Σάββατο 21/01/2023 (Εγγραφές από 18/10/22 έως 22/11/22)

Σάββατο 10/06/2023 (Εγγραφές: αναμένεται να ανακοινωθούν)