Επόμενες εξετάσεις LRN B2 και C2:

Σάββατο 10/06/2023 (Εγγραφές: αναμένεται να ανακοινωθούν)

Σάββατο 1/07/2023 (Εγγραφές: αναμένεται να ανακοινωθούν)