Επόμενες εξετάσεις LRN B2 και C2:

Σάββατο 10/06/2023 (Εγγραφές: από 7/3/23 έως 26/4/23)

Σάββατο 01/07/2023 (Εγγραφές: από 7/3/23 έως 26/4/23). Οι εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα.

Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση LRN και τις εξετάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 2651020777

ΑΡΤΑ: 2681400037

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πιστοποιητικό Αγγλικών LRN και να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο τμήμα μας!