Επόμενες εξετάσεις OCN B2 και C2:

Σάββατο 27/05/2023 (Εγγραφές έως 05/05)

Σάββατο 1/7/2023 (Εγγραφές έως 14/06)

Σάββατο 23/09/2023 (Εγγραφές έως 04/09)

Σάββατο 21/10/2023 (Εγγραφές έως 02/10)

Σάββατο 18/11/2023 (Εγγραφές έως 30/10)

Σάββατο 16/12/2023 (Εγγραφές έως 27/11)

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: Μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πιστοποιητικό Αγγλικών OCN και να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο τμήμα μας!