Επόμενες εξετάσεις OCN C2:

Σάββατο 22/10/2022 (Εγγραφές έως 3/10)

Σάββατο 26/11/2022 (Εγγραφές έως 7/11)