Επόμενες εξετάσεις OCN LR B2 και C2:

Σάββατο 18/11/2023 (Εγγραφές έως 30/10)

Σάββατο 16/12/2023 (Εγγραφές έως 27/11)

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: Μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πιστοποιητικό Αγγλικών OCN και να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο τμήμα μας!