Επόμενες εξετάσεις OCN B2 και C2:

Σάββατο 11/02/2023 (Εγγραφές έως 23/01)

Σάββατο 18/03/2023 (Εγγραφές έως 27/02)

Σάββατο 08/04/2023 (Εγγραφές έως 20/03)

Σάββατο 20/05/2023 (Εγγραφές έως 01/05)

Σάββατο 24/06/2023 (Εγγραφές έως 05/06)

Σάββατο 23/09/2023 (Εγγραφές έως 04/09)

Σάββατο 21/10/2023 (Εγγραφές έως 02/10)

Σάββατο 18/11/2023 (Εγγραφές έως 30/10)

Σάββατο 16/12/2023 (Εγγραφές έως 27/11)