Σας  ενημερώνουμε ότι το FUTURE VOICE Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  ΙΙ &

Επαγγελματικής Κατάρτισης και το ΚΔΒΜ2 Πρόοδος 

διοργανώνει Επιδοτούμενα  Σεμινάρια Εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 – 49 του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του

ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το σεμινάριο είναι

συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιείται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά

ή πρωινά τμήματα).

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως

το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή  το ποσό των 200,00€ καθαρά και βεβαίωση

παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι

στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί έως 49 εργαζόμενους.

Παραδείγματα Θεματολογίας Σεμιναρίων

Πωλήσεις – Marketing – Τεχνικές Πωλήσεων – Διαχείριση Παραπόνων –
Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, Εξυπηρέτησης πελατών

Εκπαίδευση στελεχών και επικοινωνία

Internet marketing μέσω των social media

Εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων μέσα από την υπόδηση ρόλων

Πληροφορική και Διοίκηση

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού – Διαχείριση συγκρούσεων κ.ά.

 

Ιωάννινα: Τ.2651020777 – Ναπ. Ζέρβα 42 Ιωάννινα (ΚΔΒΜ FUTURE VOICE) (ώρες λειτουργίας: 9:00 – 21:00)

Ιωάννινα: Τ. 2651020805 – Μπιζανίου 26 (ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΔΟΣ) (ώρες λειτουργίας: 08:00 – 16:00)

Άρτα: Τ. 2681400037 – Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία) (ΚΔΒΜ FUTURE VOICE) (ώρες λειτουργίας: 9:00 – 21:00)