(αφορά μόνο χρήστες που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα windows)
Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία των Windows XP για να κάνετε καλύτερη τη λειτουργία του υπολογιστή σας

Θέλετε ο υπολογιστής σας να λειτουργεί γρηγορότερα και καλύτερα; Εκμεταλλευτείτε τα τρία εργαλεία που είναι διαθέσιμα με τα Windows XP και με τα οποία μπορείτε να βελτιώσετε τη λειτουργία του σκληρού δίσκου σας και να βελτιστοποιήσετε τη συνολική απόδοση του υπολογιστή σας.

Ελευθερώστε χώρο στο δίσκο
Ελευθερώνοντας χώρο στο δίσκο, μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας. Με το εργαλείο εκκαθάρισης δίσκου μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο στο σκληρό δίσκο σας. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εντοπίζει αρχεία τα οποία μπορούν να διαγραφούν με ασφάλεια και στη συνέχεια σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να διαγράψετε μερικά ή όλα τα σχετικά αρχεία.

 • Χρησιμοποιήστε την Εκκαθάριση δίσκου για:
 • Να καταργήσετε προσωρινά αρχεία Internet
 • Να καταργήσετε αρχεία προγραμμάτων λήψης (όπως στοιχεία λήψης Microsoft ActiveX και βοηθητικές εφαρμογές της Java)
 • Να αδειάσετε τον κάδο ανακύκλωσης
 • Να καταργήσετε τα προσωρινά αρχεία των Windows
 • Να καταργήσετε προαιρετικά στοιχεία των Windows που δεν χρησιμοποιείτε
 • Να καταργήσετε εγκατεστημένα προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε πια

Συμβουλή: Τα προσωρινά αρχεία Internet καταλαμβάνουν συνήθως τον περισσότερο χώρο επειδή το πρόγραμμα περιήγησης αποθηκεύει προσωρινά κάθε σελίδα που επισκέπτεστε για γρηγορότερη πρόσβαση αργότερα.

Για να χρησιμοποιήσετε την Εκκαθάριση δίσκου:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία συστήματος, έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση δίσκου. Αν υπάρχουν πολλές μονάδες δίσκου, ενδέχεται να σας ζητηθεί η μονάδα για την οποία θέλετε να κάνετε εκκαθάριση.
 • Στο παράθυρο διαλόγου Εκκαθάριση δίσκου, μετακινηθείτε στα περιεχόμενα της λίστας Αρχεία προς διαγραφή.
 • Καταργήστε τα σημάδια επιλογής για τα αρχεία που δεν θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK.
 • Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε τα συγκεκριμένα αρχεία, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Μετά από λίγα λεπτά η διαδικασία ολοκληρώνεται και το παράθυρο διαλόγου “Εκκαθάριση δίσκου” κλείνει και ο υπολογιστής σας είναι τώρα καθαρότερος και έχει καλύτερη απόδοση.

Γρηγορότερη πρόσβαση σε δεδομένα
Ο κατακερματισμός του δίσκου επιβραδύνει τη συνολική απόδοση του συστήματός σας. Όταν τα αρχεία κατακερματίζονται, ο υπολογιστής πρέπει να κάνει αναζήτηση στο σκληρό δίσκο όταν ανοίγει το αρχείο για να το συναρμολογήσει. Ο χρόνος ανταπόκρισης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η Ανασυγκρότηση δίσκων είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα των Windows που συνενώνει κατακερματισμένα αρχεία και φακέλους στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ώστε να καταλαμβάνουν από ένα χώρο στο δίσκο. Όταν τα αρχεία σας αποθηκεύονται ολοκληρωμένα, χωρίς κατακερματισμό, η ανάγνωση και η εγγραφή στο δίσκο επιταχύνεται.

Εκτός από την εκτέλεση της Ανασυγκρότησης δίσκων σε τακτικά διαστήματα – κατά προτίμηση μία φορά το μήνα – θα πρέπει να εκτελείτε την Ανασυγκρότηση δίσκων όταν:

 • Προσθέτετε μεγάλο αριθμό αρχείων
 • Ο ελεύθερος χώρος σας στο δίσκο πλησιάζει το 15%
 • Έχετε εγκαταστήσει νέα προγράμματα ή νέα έκδοση των Windows

Συμβουλή: Πριν να ανασυγκροτήσετε έναν τόμο θα πρέπει να κάνετε ανάλυση ώστε να υπολογίσετε πόση ώρα θα χρειαστεί για τη διαδικασία ανασυγκρότησης.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ανασυγκρότηση δίσκων

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βοηθήματα, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία συστήματος, έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ανασυγκρότηση δίσκων.
 • Στο παράθυρο διαλόγου Ανασυγκρότηση δίσκων, κάντε κλικ στις μονάδες δίσκου που θέλετε να ανασυγκροτήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ανάλυση. Μετά την ανάλυση του δίσκου, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, που σας λέει αν οι μονάδες δίσκου που αναλύσατε χρειάζονται ανασυγκρότηση.
 • Για να ανασυγκροτήσετε την επιλεγμένη μονάδα δίσκου ή τις επιλεγμένες μονάδες δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί Ανασυγκρότηση. Μετά την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης, η Ανασυγκρότηση δίσκων θα εμφανίσει τα αποτελέσματα.
 • Για να εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανασυγκρότηση δίσκου ή διαμερίσματος, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αναφοράς.
 • Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προβολή αναφοράς, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
 • Για να κλείσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Ανασυγκρότηση δίσκων, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμοστη γραμμή τίτλου του παραθύρου.

Εντοπισμός και επιδιόρθωση σφαλμάτων δίσκου
Εκτός από την εκτέλεση της “Εκκαθάρισης δίσκου” και της “Ανασυγκρότησης δίσκων” για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του υπολογιστή σας, μπορείτε να ελέγξετε την ακεραιότητα των αρχείων που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο σας με το βοηθητικό πρόγραμμα “Έλεγχος σφαλμάτων”.

Κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου σας, ενδέχεται να δημιουργηθούν κατεστραμμένοι τομείς. Οι κατεστραμμένοι τομείς επιβραδύνουν την απόδοση του σκληρού δίσκου και ορισμένες φορές κάνουν δύσκολη ή και αδύνατη την εγγραφή δεδομένων (όπως είναι η αποθήκευση αρχείων. Το βοηθητικό πρόγραμμα “Έλεγχος σφαλμάτων” σαρώνει το σκληρό δίσκο για κατεστραμμένους τομείς και σαρώνει για σφάλματα συστήματος αρχείων για να δει αν ορισμένα αρχεία ή φάκελοι βρίσκονται σε λάθος θέση.

Αν χρησιμοποιείται καθημερινά τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να εκτελείται μία φορά την εβδομάδα αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων.

Για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα “Έλεγχος σφαλμάτων”:

(Σημαντικό: Πριν να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα, κλείστε όλα τα αρχεία.)

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και στη συνέχεια στην επιλογή Ο υπολογιστής μου.
 • Στο παράθυρο “Ο υπολογιστής μου”, κάντε δεξί κλικ στο σκληρό δίσκο στον οποίο θα εκτελέσετε αναζήτηση για κατεστραμμένους τομείς και στη συνέχεια επιλέξτε Ιδιότητες.
 • Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος….
 • Στο παράθυρο διαλόγου Εξέταση δίσκων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανίχνευση και ανάκτηση κατεστραμμένων τομέων δίσκου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέξτε “Ανίχνευση και ανάκτηση κατεστραμμένων τομέων δίσκου”.
 • Αν βρεθούν κατεστραμμένοι τομείς, επιλέξτε να τους επιδιορθώσετε.

Συμβουλή: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου “Αυτόματη επιδιόρθωση σφαλμάτων συστήματος αρχείων” αν πιστεύετε ότι ο δίσκος σας περιέχει κατεστραμμένους τομείς.

Το άρθρο αυτό έχει προσαρμοστεί από το βιβλίο “Laptops and Tablet PCs with Microsoft Windows XP Step by Step: Keep in Touch and Stay Productive — At Work, At Home, and On the Go!” των Andrew Fuller και Ravipal Soin.