Ενημερωθείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων που γίνονται στα κέντρα μας Future Voice ή εξ αποστάσεως από το σπίτι σας σε Ιωάννινα, Άρτα και εξ αποστάσεως από το σπίτι σας για όλη την Ελλάδα. Επιλέξτε την πιστοποίηση που επιθυμείτε:

Εξεταστικές ECDL – Ιωάννινα

Εξεταστικές ACTA – Ιωάννινα

Εξεταστικές ACTA – Άρτα

Εξετάσεις OCN

Εξετάσεις LRN

Εξετάσεις PLIDA Ιταλικά

Εξετάσεις LTE

Εξετάσεις ΚΠγ