Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται ή ετοιμάζονται να εργαστούν εξ αποστάσεως, καθώς και σε άτομα που ενδιαφέρονται να κατακτήσουν τα κύρια εργαλεία ώστε  να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εργασία.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Το Remote Work απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο κοινό της σύγχρονης αγοράς εργασίας , μερικές από τις κατηγορίες είναι:
  • Ακαδημαϊκοί
  • Γραμματείς
  • Διοικητικό προσωπικό
  • Δικηγόροι
  • Marketing managers
  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Data Analysts
  • Οικονομολόγοι
  • Επιστήμονες