Το Πτυχίο στην Εργοθεραπεία στο EUC είναι το πρώτο και μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται στην Κύπρο. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη διαδικασία αποκατάστασης μέσω αξιολόγησης και εφαρμογής της θεραπείας, συμβάλλοντας στην προώθηση της ανάπτυξης, της ανάκτησης ή της βιωσιμότητας των δεξιοτήτων διαβίωσης και εργασίας. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, ενώ συμμετέχουν σε κλινική εκπαίδευση από το πρώτο έτος του προγράμματος.

Βοηθώντας είτε άτομα τρίτης ηλικίας με μη επαρκή λειτουργικότητα, είτε ανθρώπους που επιθυμούν να ανακτήσουν τις δεξιότητες που απώλεσαν λόγω τραυματισμού, είτε παιδιά με αναπηρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, οι απόφοιτοί μας συμβάλουν με τρόπο αποτελεσματικό και καθοριστικό στην αποκατάσταση του τρόπου ζωής του ανθρώπου. Οι απόφοιτοι έχουν  εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης καθώς η ζήτηση για εργοθεραπευτές είναι πολύ υψηλή.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 4 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
 • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 •  Κέντρα Αποκατάστασης
 • Στέγες Ηλικιωμένων
 • Ειδικά Σχολεία

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

Για την εισδοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται:

 • Απολυτήριο λυκείου με Γενικό Βαθμό από 16 και άνω.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού κύκλου μαθημάτων Βιολογίας που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε περίπτωση που οι αιτητές/τριες δεν έχουν παρακολουθήσει κατά την τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθήματα Βιολογίας προχωρημένου επιπέδου.

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες Εργοθεραπείας θα πρέπει να υποβληθούν σε προδιαγνωστικό έλεγχο υγείας και να επικαιροποιήσουν την ανοσοποίησή τους προτού συμμετάσχουν σε μαθήματα κλινικής εκπαίδευσης.
 • Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες Εργοθεραπείας, των οποίων ο Γενικός Μέσος Όρος/Grade Point Average (G.P.A.) βρίσκεται κάτω από 2.0, τίθενται υπό επιτήρηση. Φοιτητές/τριες που παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης για δύο συναπτά εξάμηνα ενδέχεται να διαγραφούν από το Μητρώο Φοιτητών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το καταστατικό του (Παράρτημα 2, Ενότητα 20).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα165
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6
Πτυχιακή Εργασία12
Μαθήματα Πρακτικής57
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS240