Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice αναζητά στα Ιωάννινα τις εξής ειδικότητες για πρόσληψη προσωπικού:
 1.  Διοικητικό προσωπικό πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προτεραιότητα στις ειδικότητες:
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ Πληροφορικής
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών σχολών, λογιστικής και σχολών Διοίκησης
  Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα αξιολογηθεί θετικά η κτήση σχετικού μεταπτυχιακού και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις διοίκησης ή παρόμοιες.
 2.  Καθηγητές/τριες Αγγλικών πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας
 3. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΑΡΤΑ: Πτυχιούχος ΑΕΙ ειδικότητας πληροφορικής ως εισηγητής με προτεραιότητα σε όσους έχουν πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Αποστολή βιογραφικών στο info@futurevoice.gr

Επίσης, μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά (για μελλοντική πιθανή συνεργασία) οι εξής ειδικότητες:

 1. Καθηγητές Αγγλικών με επάρκεια διδασκαλίας
 2. Καθηγητές Ισπανικών με επάρκεια διδασκαλίας
 3. Καθηγητές Ιταλικών με επάρκεια διδασκαλίας
 4. Καθηγητές Ρωσικών με επάρκεια διδασκαλίας
 5. Προγραμματιστές με πτυχίο πληροφορικής
 6. Καθηγητής με επάρκεια διδασκαλίας στη Κινεζική γλώσσα για σεμινάρια αλλά και μεταφράσεις.
 7. Υπεύθυνο πωλήσεων για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Παρακαλώ αποστείλατε τα βιογραφικά στο info@futurevoice.gr