Αποκτήστε πιστοποίηση Β2 στα Ιταλικα για τον ΑΣΕΠ σε 12 μήνες μαθήματος!!!

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με κορυφαίους καθηγητές.

Με 2 μαθήματα την εβδομάδα από 2 ώρες

12 μήνες εκπαίδευσης (εκτός από τον Αύγουστο) . Σε ένα έτος Β2!!!

Εξετάσεις στο πιστοποιητικό P.L.I.D.A (αναγνωρισμένου από το Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιητικού – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Κόστος από 100€/ μόνο 90€/ μήνα

Επιπλέον Εκπτώσεις για  Ανέργους και Φοιτητές

Συμμετοχή από όλη την Ελλάδα