Κατασκευή καλωδίου LAN (straight/cross)

Αποφάσισα να ανοίξω αυτό το thread για να βοηθήσω αυτούς που προσπαθούν να φτιάξουν ένα καλώδιο δικτύου μόνοι τους. Όπως και εγώ.

Το καλώδιο UTP είναι το πιο γνωστό καλώδιο δικτύου (LAN). Στο εσωτερικό του UTP καλωδίου υπάρχουν 4 ζευγάρια μονόκλονα καλώδια. Συνολικά δηλ. 8 καλώδια. Προσθέτοντας λοιπόν τα φις RJ45 στις άκρες του καλωδίου έχουμε ένα καλώδιο δικτύου LAN.

Τι θα χρειαστούμε:

  • Καταρχάς καλώδιο UTP cat5 το οποίο πωλείται σχεδόν σε όλα τα ηλεκτρολογικά καταστήματα που επίσης τα βρίσκουμε σε όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά καταστήματα.
  • Μια ειδική πένσα για το κλείσιμο του φις. Μπορούμε να την βρούμε μέχρι και στα σούπερ μάρκετ με εργαλεία, ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά υλικά.
  • Και τέλος ένα ξυραφάκι.

 

Φτιάχνοντας το καλώδιο:

  1. Αφαιρούμε το εξωτερικό πλαστικό περίβλημα του καλωδίου γύρω στα 12mm. Την πλευρά αυτή την ονομάζουμε πλευρά Α.
  2. Ταξινομούμε τα 8 καλωδιάκια ώστε να είναι παράλληλα και βάζοντας τα χρώματα στην σειρά που πρέπει να είναι, κοιτάζοντας τους παρακάτω πίνακες για τα χρώματα ανάλογα με την χρήση.
  3. Βάζουμε μέσα στο φις RJ45 τα καλωδιάκια με προσοχή κρατώντας την σειρά που φτιάξαμε προηγουμένως.
  4. Τοποθετήστε το φις στην πένσα και πιέστε καλά.
  5. Ακολουθήστε τα προηγούμενα βήματα για την άλλη πλευρά του καλωδίου το οποίο θα ονομάσουμε πλευρά Β.

Για να ακολουθήσουμε τους παρακάτω πίνακες θα πρέπει να αριθμήσουμε τα pin του φις RJ45, για να ξέρουμε σε ποιο pin θα πάει το κατάλληλο χρώμα καλωδίου. Κρατώντας λοιπόν με το αριστερό χέρι το φις το βάζουμε να κοιτάζουν σε εμάς οι μεταλλικές επαφές του φις. Ξεκινώντας από την πάνω πλευρά αριθμούμε τα pin του φις 1,2,3,4,5,6,7,8 πηγαίνοντας προς τα κάτω.

10 Base T / 100 Base T /1000 Base T Straight

10BaseT και 100BaseT είναι τo πιο διαδομένο καλώδιο για δίκτυα LAN. Την straight διάταξη καλωδίου την χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε ένα pc με το hub. Μπορούμε επίσης να ενώσουμε 2 hubs στη περίπτωση που το ένα διαθέτει uplink port.

Pin ID side A—-> side B
1 orange/white—->orange/white
2 orange—-> orange
3 green/white—->green/white
4 blue—->blue
5 blue/white—->blue/white
6 green—->green
7 brown/white—->brown/white
8 brown—->brown

 

10 Base T / 100 Base T Cross (crossover)
Την cross διάταξη του καλωδίου για 10BaseT και 100BaseT την χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε 2 pc κατευθείαν μόνο με την χρήση UTP καλωδίου. Δηλαδή lan port του ενός pc με lan port του άλλου pc κατευθείαν. Επίσης χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε 2 hubs με normal port και στα δύο hubs.

Pin ID side A—->side B
1 orange/white—->green/white
2 orange—->green
3 green/white—->orange/white
4 blue—->blue
5 blue/white—->blue/white
6 green—->orange
7 brown/white—->brown/white
8 brown—->brown

 

1000 Base T Cross

Την cross διάταξη του καλωδίου 1000BaseT την χρησιμοποιούμε για να ενώσουμε 2 pc κατευθείαν μόνο με την χρήση UTP καλωδίου. Δηλαδή lan port του ενός pc με lan port του άλλου pc κατευθείαν. Επίσης χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε 2 hubs με normal port και στα δύο hubs. Η διαφορά του 1000 BaseT και 10BaseT/100BaseT cross καλωδίου είναι οτι το δίκτυο 1000 BaseT χρησιμοποιεί και τα 8 καλώδια του UTP cat5 σε αντίθεση των 4ων καλωδίων στο δίκτυο 10BaseT και 100BaseT αντίστοιχα. Το cross αυτό καλώδιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε δίκτυα μικρότερα δηλ. 10/100 BaseT. Δεν μπορεί να γίνει όμως το αντίστροφο.

Pin ID side A—->side B
1 White/Orange—->White/Green
2 Orange—->Green
3 White/Green—->White/Orange
4 Blue—->White/Blue
5 White/Brown—->Brown
6 Green—->Orange
7 White/Blue—->Blue
8 Brown—->White/Brown

 

Πηγή: http://www.pctechnology.gr