Το Πτυχίο Μαθηματικών του EUC παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις  για την ενασχόλησή τους με τον τομέα των μαθηματικών και με ένα τεράστιο εύρος επαγγελμάτων που σχετίζονται με την «επιστήμη των αριθμών».

Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και αναλυτικές ικανότητες για την άμεση και πετυχημένη επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Με το πτυχίο Μαθηματικών οι απόφοιτοι μπορούν να κατευθυνθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ή να σταδιοδρομήσουν σε εταιρείες πληροφορικής, ασφαλιστικούς οργανισμούς,  χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, εταιρείες ερευνών και τράπεζες.

Επιπλέον, καθώς τα μαθηματικά αποτελούν το θεμέλιο πληθώρας επιστημών, οι απόφοιτοι του προγράμματος μαθηματικών μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές η διδακτορικές σπουδές σε τόσο σε συναφή πεδία όσο και διαφορετικά.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 4 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
  • Ξένο Συνάλλαγμα (FOREX)
  • Οικονομικοί Αναλυτές
  • Επενδύσεις
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Εταιρείες Ερευνών

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το πρόγραμμα Μαθηματικών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Ελλάδα), ως πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα Τμήματα Μαθηματικών των Σχολών Θετικών Επιστήμων των Ελληνικών πανεπιστημίων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥXΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης918
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού75135
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής610
Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών τουλάχιστον 3 από τον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης τουλάχιστον 3 από τον τομέα της άλγεβρας-γεωμετρίας τουλάχιστον 2 από τον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών
3060
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών35
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής612
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS129240
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥXΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης918
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού75135
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής610
Μαθήματα Δέσμης ΜαθηματικώνΤουλάχιστον 1 μάθημα από τον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης Τουλάχιστον 1 μάθημα από τον τομέα της άλγεβρας-γεωμετρίας Τουλάχιστον 6 μαθήματα από τον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών
3060
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών35
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής612
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS129240