Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μουσικής στο EUC, μέσω των δύο κατευθύνσεων που προσφέρει, αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διακριθούν ως εκτελεστές και συνθέτες αλλά και να καταδείξουν τη σημαντικότητα της μουσικής στη σύγχρονη κοινωνία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποτελούν άρτια προετοιμασμένους εκτελεστές και συνθέτες, με ευρεία και εις βάθος μόρφωση και κατάρτιση σε θεωρητικό και μουσικό επίπεδο.  Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θεωρείται επιπρόσθετο προσόν για καλλιτεχνική βελτίωση των σολιστικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων δημιουργίας μουσικών έργων των υποψήφιων φοιτητών, προσφέρει δυνατότητες ανέλιξης στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευσης, τοποθέτησης σε τοπικές κοινότητες και πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ, παράλληλα, αξιοποιείται σε θέσεις διαχείρισης ωδείου ή ιδιωτικού στούντιο και συμμετοχής σε οργανικά ή χορωδιακά σύνολα ως εκτελεστών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Μουσική Παιδαγωγική
  • Διδασκαλία
  • Σύνθεση
  • Μουσική Παραγωγή

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:

  • Για την εισδοχή σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος απαιτείται πτυχίο Μουσικής.
  • Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής, αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν και κάτοχοι πτυχίων πέραν του πτυχίου Μουσικής, οι οποίοι/ες έχουν μουσική παιδεία, εάν αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί μέσα από το πορτφόλιό τους (βραβεία, διακρίσεις, διπλώματα μουσικής, άλλα ειδικά προσόντα, διδακτική εμπειρία, βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, συναυλίες, ηχογραφήσεις, βιντεογραφήσεις, κ.ά.).
  • Οι υποψήφιοι/ες για την κατεύθυνση της Σύνθεσης πρέπει να υποβάλουν πορτφόλιο έργων.
  • Οι υποψήφιοι/ες για την κατεύθυνση της Εκτέλεσης θα πρέπει να αξιολογηθούν σε ακρόαση μουσικού οργάνου.
  • Το Τμήμα δύναται να καλέσει τον/την υποψήφιο/α εάν κρίνει σκόπιμο, σε συνέντευξη/ακρόαση.
  • Το Τμήμα δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα από τον/την υποψήφιο/α, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα30
Μαθήματα Κατεύθυνσης30
Διπλωματική Εργασία/Ρεσιτάλ/Πορτφόλιο
30
Σύνολο90