Βασικές και προχωρημένες γνώσεις υπολογιστών

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist είναι η κορυφαία απόδειξη γνώσεων των εφαρμογών Microsoft® Office 2010 και 2013 με παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η πιστοποίηση Microsoft® ενδυναμώνει τους κατόχους της με όλες εκείνες τις δεξιότητες, στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, που απαιτούνται σήμερα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αποδεικνύει ότι μπορούν να είναι αποδοτικοί και παραγωγικοί.

H πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (MOS) μπορεί να αποκτηθεί μετά από επιτυχημένη συμμετοχή του εξεταζόμενου σε μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες εξετάσεις εφαρμογών.

Εξετάσεις

  • Microsoft® Word 2010

  • Microsoft® Excel® 2010

  • Microsoft® Outlook® 2010

  • Microsoft® PowerPoint® 2010

  • Microsoft® Access 2010

Επικύρωση Δημοσίου

Microsoft® Office Specialist Expert

Microsoft® Office Specialist Master

Microsoft Office Specialist Trainer

Practice tests

MOS 2007 Syllabus

Συμβουλές για τη διαδικασία των εξετάσεων
Διαβάστε τις ακόλουθες Συμβουλές της Certiport που αφορούν τη Διαδικασία των Εξετάσεων για να εξασφαλίσετε ότι είστε προετοιμασμένοι να δώσετε τις εξετάσεις σας.
10 Συμβουλές

Για Να Αξιοποιήσετε Αποτελεσματικά στην Αγορά Εργασίας Την Δική Σας Πιστοποίηση Microsoft Office Specialist