1. Ιωάννινα. Ζητείται πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ – ΤΕΙ από την Future Voice.
    Επιθυμητές γνώσεις που θα εκτιμηθούν WordPress, Moodle, OpenCart γνώσεις στις υπηρεσίες διαδικτύου και τον προγραμματισμό, άριστη χρήση MS Office.
  2. Ιωάννινα: Ζητούνται 2 πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για πλήρη και μόνιμη απασχόληση σε διοικητικές θέσεις με ικανοποιητικές αποδοχές.
    Απαιτούμενα προσόντα: Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, άριστη χρήση Η/Υ, συνέπεια και υπευθυνότητα, ικανότητες οργάνωσης χρόνου και ιεράρχησης εκκρεμοτήτων, επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Θα δοθεί προτεραιότητα σε απόφοιτους τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Πληροφορικής και αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  3. Άρτα: Ζητείται πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ – ΤΕΙ με κάρτα ανεργίας μέχρι 29 ετών από την Future Voice.
  4. Ιωάννινα: Ζητείται άτομο για μοίρασμα διαφημιστικών φυλλαδίων
Αποστολή βιογραφικών στο: futurevoice6@gmail.com