Το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική στο EUC προσφέρει την ευκαιρία σε πτυχιούχους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, τις κλινικές δεξιότητές τους και να ειδικευτούν σε  τρεις κατευθύνσεις:

·         Κοινοτική Νοσηλευτική

·         Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

  ·       Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης  Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 18 μήνες
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
  • Κοινοτικές και Ψυχιατρικές δομές
  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον Νοσηλείας
  • Τμήματα Έρευνας και Εκπαίδευση

Κατεύθυνση στην Κοινοτική Νοσηλευτική

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν την κοινοτική νοσηλευτική  ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα προαγωγής της υγείας, διαχείρισης και αποκατάστασης της χρόνιας νόσου. Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έρευνα και να εφαρμόζουν ερευνητικά δεδομένα στην κλινική πρακτική.

Κατεύθυνση στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας,  προετοιμάζοντας τους καταλλήλως να αναπτύξουν την ικανότητα στην επικοινωνία, στην αξιολόγηση, στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση των ασθενών με ψυχική νόσο με βάση τη πρακτική που βασίζεται σε ενδείξεις. Δίνει την ευκαιρία εκπαίδευσης τόσο σε κλινικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο, συνδέοντας τη θεωρία με την κλινική πρακτική. Καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την εγγραφή των αποφοίτων στο Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής υγείας προετοιμάζοντας καταλλήλως την εργοδότηση τους στον τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και την περαιτέρω ειδίκευση τους σε πεδία όπως Τοξικοεξάρτηση, Παιδοψυχιατρική, Αντιμετώπιση Οξέων Περιστατικών, Συμβουλευτική και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων καθώς και στις κοινοτικές υπηρεσίες Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής.

Κατεύθυνση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

Έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και διεξαγωγή έρευνας στο βαριά πάσχοντα ασθενή. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που θα λάβουν οι φοιτητές μέσα από τη θεωρητική κατάρτιση αλλά και στα υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης έχει ως κύριο στόχο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες τους και να καλύψει τις παρούσες και συνεχείς ανάγκες για κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες νοσηλευτές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Καρδιολογικές Εντατικές Μονάδες και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα40
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
Διπλωματική Εργασία20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90