Το MSc στην Ορθοδοντική είναι ένα τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει την θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στον ειδικευόμενο οδοντίατρο για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού ορθοδοντικού. Η εκπαίδευση ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ειδικότητας της Ορθοδοντικής του Ηνωμένου Βασιλείου και συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ορθοδοντική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών.

Ο ειδικευόμενος θα αποκτήσει την κατάλληλη γνώση, τις επιστημονικές προσεγγίσεις και τις κλινικές δεξιότητες του ειδικού ορθοδοντικού καθώς επίσης και την αίσθηση επαγγελματισμού, ενδιαφέροντος και διερεύνησης. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία του οδοντιάτρου για την άσκηση της ειδικότητας, με σύγχρονο και προηγμένο τρόπο, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση με επαρκή κλινική εμπειρία σε διαφορετικές θεραπευτικές μεθόδους.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια: 3 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 180

Οι θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Orthodontics” για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023, έχουν συμπληρωθεί. Το Τμήμα Εισδοχής δέχεται αιτήσεις για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024. Κριτήρια εισαγωγής Το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023, με τελική ημερομηνία υποβολής στις 31 Μαρτίου 2023. Το πρόγραμμα θα δεχθεί περιορισμένο αριθμό φοιτητών/τριών. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου Οδοντιατρικής (BDS, DDS, DMD ή ισοδύναμο προσόν)
 • Επίσημη ή επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων (στα αγγλικά)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Έκθεση προσωπικών ενδιαφερόντων
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον/την Κοσμήτορα Οδοντιατρικής Σχολής, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος ή/και από επαγγελματία συνάδελφο
 • Αποδεικτικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας*

Εκτός από τα παραπάνω, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Προσωπική συνέντευξη
 • Τελικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας Πτυχίου Οδοντιατρικής
 • Ενδιαφέρον/απόδοση υποψηφίου/ας στην Ορθοδοντική κατά το πρώτο πτυχίο
 • Προηγούμενη εμπειρία/ προσόντα/ επαγγελματική εξέλιξη του/της υποψηφίου/ας στην Οδοντιατρική
 • Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις.
 • Απαιτήσεις Ελληνικής Γλώσσας: Η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι υποχρεωτική, όμως το βασικό επίπεδο της γλώσσας θα διευκολύνει την επικοινωνία με τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν για μη ελληνόφωνους/ες αιτούντες/ούσες.

*Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας (ένα από τα κάτωθι):

 • Διδασκαλία του 1ου πτυχίου εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα
 • Πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based total) ή 213 (Computer based total).
 • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμολογία 6,5 ή Πιστοποιητικό Αγγλικών IGCSE (GCE) Επίπεδο O’ με ελάχιστο βαθμό «C» και άνω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Degree RequirementsECTS
All students pursuing the program of study Orthodontics (M.Sc.) must complete the following requirements: 
1st Year courses60
2nd Year courses60
3rd Year courses60
Total Requirements180