ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.

ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Μέτρια γνώση

Β1

ΚΠΓ Β1 / DELF- DALF / ΤFLF

Καλή γνώση

Β2

ΚΠΓ Β2 / DELF- DALF / ΤFLF

Πολύ καλή γνώση

C1

ΚΠΓ Γ1 / DELF- DALF / ΤFLF

Άριστη γνώση

C2

ΚΠΓ Γ2 /DELF- DALF / ΤFLF