Το Πτυχίο στην Πληροφορική στο EUC παρέχει στους φοιτητές ένα εύρος γνώσεων και μια σειρά τεχνικών δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικές όσο και σε εφαρμοσμένες πτυχές του τομέα. Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στον προγραμματισμό υπολογιστών. Το πρόγραμμα καλύπτει πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της Μηχανικής Λογισμικού (Software Engineering), και όλους τους σημαντικούς εξελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής. Οι φοιτητές εφοδιάζονται με θεμελιώδεις γνώσεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), των Δικτύων Υπολογιστών και της Ασφάλειας και των Μαζικών Δεδομένων (Big Data).

Το πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους μια ισχυρή βάση στις τεχνικές δεξιότητες, την κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ικανότητα να επικοινωνούν αυτές τις δεξιότητες στον τελικό χρήστη. Το Πτυχίο Πληροφορικής στο EUC αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK).

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια: 4 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Μηχανική Λογισμικού
  • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
  • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Δικτύων
  • Ψηφιακά Μέσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το Πτυχίο Πληροφορικής στο EUC αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK), το οποίο συχνά αποτελεί προαπαιτούμενο για εργοδότηση από διάφορους οργανισμούς στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της CYTA και της ΑΗΚ. Επιπλέον, το πτυχίο αναγνωρίζεται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) και τον Σύνδεσμο Μηχανημάτων Υπολογισμού (Association for Computing Machinery – ACM).

Το Κέντρο Νεοσύστατων Επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τη Microsoft (Start-Up Center Powered by Microsoft)

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έργα του Start-Up Center στο EUC, το οποίο ενισχύει τους επιχειρηματίες τεχνολογίας υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας τις ιδέες τους, και συμβάλλοντας στην τελική διάθεση αυτών των ιδεών στην αγορά.

Εργαστήριο Ρομποτικής

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ρομποτικής τεχνολογίας χρησιμοποιείται τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς.

Φοιτητική Λέσχη Ρομποτικής στο EUC (Robotics Student Club)

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη Φοιτητική Λέσχη Ρομποτικής του EUC και να λάβουν μέρος σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής.

Φοιτητικός Κλάδος του IEEE στο EUC Ο Φοιτητικός Όμιλος του IEEE στο EUC προσφέρει συμμετοχή στο Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), έναν παγκόσμιο οργανισμό που υποστηρίζει την τυποποίηση, την εκπαίδευση και την έρευνα. 

Ο Φοιτητικός Κλάδος του IEEE στο EUC οργανώνει διαλέξεις, επιμορφώσεις και πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Δράση για τη Βιομηχανία  (Action for Industry – AFI IEEE).

Απασχολησιμότητα

Οι φοιτητές μας απασχολούνται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ενώ παράλληλα,  γίνονται και οι ίδιοι καινοτόμοι και επιχειρηματίες.

Έρευνα

Το Τμήμα συνδέεται στενά με τα ερευνητικά κέντρα του EUC, CERIDES και CYBER-CERIDES προσφέροντας ευκαιρίες για συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Degree RequirementsECTS
General Education Requirements12
Mathematics Requirements42
Major Requirements168
Free Electives18
Total Requirements240