Η ενότητα αυτή είναι το «κλειδί» που θα σας ανοίξει την πόρτα της απόλυτης κατανόησης για τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία GDPR, η οποία ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Είναι μια απαραίτητη γνώση και αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο ώστε όλοι οι ενεργοί πολίτες της ψηφιακής κοινωνίας να γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις που τα διαχειρίζονται.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Η Προστασία Δεδομένων απευθύνεται σε όλες τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια απαραίτητη γνώση για εσάς που εργάζεστε σε οποιοδήποτε τμήμα το οποίο έρχεται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα πελατών ή προμηθευτών, όπως:
  • Εργαζόμενοι στο τμήμα marketing
  • Υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών
  • Εργαζόμενοι στο τμήμα πωλήσεων
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Υπεύθυνοι παραγωγής
  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι
  • Media services
  • Υπάλληλοι προμηθειών
  • Τμήμα πληροφορικής εταιριών
  • Τμήμα έρευνας αγοράς