Το τμήμα εκπαίδευσης της Future Voice δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης πληροφορικής και των ξένων γλωσσών από το 2005 αλλά και σε διά βίου μάθησης προγράμματα κατάρτισης.

Απαρτίζεται από καταρτισμένο προσωπικό όλοι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τμημάτων πληροφορικής και αντίστοιχων ξενόγλωσσων τμημάτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

Χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες σε όλη τη διαδικασία της εκπαίδευσης και σε συνδυασμό με ολιγομελή τμήματα η κατάκτηση της γνώσης γίνεται με ευκολία και η επιτυχία στις εξετάσεις είναι σίγουρη.

Οι σχολές μας διαθέτουν άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ ως πιστοποιημένα ΚΔΒΜ 1 – ΚΔΒΜ 2 και Κέντρα Ξένων Γλωσσών με προσβασιμότητα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, νέα σχολή ΚΔΒΜ 2 εγκαινιάσαμε από το 2017 στην Άρτα – Ένα κέντρο πρότυπο για την περιοχή – ( Περιφερειακή Οδός Άρτας Τ.2681 4000 37 )

Μερικά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουμε στα κέντρα μας είναι:

  • Πληροφορική: Φορείς πιστοποίησης: ECDL – ACTA – INFOTEST – MICROSOFT
  • Αντικείμενα Εκπαίδευσης Πληροφορικής: Office Word – Excel – Internet – Access – Windows – Power Point – Photoshop – Web Design – Joomla – Cad – Γλώσσες Προγραμματισμού – Βάσεις Δεδομένων SQL – Project κ.ά.
  • Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά – Ιταλικά – Γερμανικά – Ρώσικα – Ισπανικά – Γαλλικά
  • Επιδοτούμενα προγράμματα για Ανέργους – Προγράμματα Voucher
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων αναγνωρισμένο από ΕΟΠΠΕΠ
  • Εξ αποστάσεως προγράμματα σε όλα τα αντικείμενα με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία.
  • Προγράμματα για επιχειρήσεις και εργαζομένους ΕΦΕΤ – ΛΑΕΚ
  • Σεμινάρια Security

Με χαρά και ευθύνη θα σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε σας ανάγκη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

ΑΥΓΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ