ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 25.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

 

Τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί. Επικοινωνήστε άμεσα με τα κέντρα μας για να κατοχυρώσετε τη θέση σας σε τμήματα κατάρτισης στο κέντρο των Ιωαννίνων, της Άρτας και της Λευκάδας. Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρών (περίπου 1 μήνας από τους 8 του προγράμματος) που οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : www.voucher.gov.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ)  Future Voice
2651020777 Ν. Ζέρβα 42, Ιωάννινα

Κέντρο Δια βίου Μάθησης (ΚΕΚ)  Future Voice

2681400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*