Σεμινάριο εκπαιδευτών ενηλικών

Παρακολουθήστε τώρα το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων – απαραίτητο για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ!

Σε συνεργασία με την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης!

⇒ Με την εισαγωγή σας στους πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ κερδίζετε:

  • μόρια σε πολλές αιτήσεις διαφορετικών φορέων
  • εμπειρία και γνώσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • μπορείτε να διδάξετε σε ΚΕΚ-ΚΔΒΜ, Σχολεία 2ης ευκαιρίας, ΙΕΚ, αλλά και όπου υπάρχει εκπαίδευση ενηλίκων!

⇒ Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online)

⇒ Διάρκεια: 100 ώρες

⇒ Προλάβετε τώρα τις επόμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ!

Δείτε περισσότερα για το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων   και επικοινωνήστε μαζί μας για τη συμμετοχή σας!

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:

Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα
Τ. 2651020777

ΑΡΤΑ:
Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα (δίπλα στην εφορία)
Τ. 2681400037

#futurevoiceedu