Το Πτυχίο Νοσηλευτικής στο EUC προετοιμάζει τους φοιτητές να γίνουν επαγγελματίες υγείας στην πρώτη γραμμή φροντίδας των ασθενών. Οι φοιτητές είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τις ιατρικές, κλινικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στην πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας των ατόμων όλων των ηλικιών και στην διατήρηση και προαγωγής της ανθρώπινης υγείας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών, επιτρέποντας στους αποφοίτους μας να εργάζονται οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι φοιτητές μας πραγματοποιούν κλινική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την περίθαλψη ασθενών. Οι απόφοιτοί μας εγγράφονται στο Κυπριακό Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής για άμεση εργοδότηση στον τομέα τους  ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο για περαιτέρω εξειδίκευση.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 4 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 240
 
 

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
  • Κοινοτική Νοσηλευτική
  • Σχολική Νοσηλευτική
  • Κέντρα Αποκατάστασης
  •  Στέγες Ηλικιωμένων

Έγκριση του πτυχίου Νοσηλευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Πτυχίο Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα υπαγόμενο στην οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών. Με δεδομένη την αναγνώριση αυτή, οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Απόφοιτοι του προγράμματος “Νοσηλευτική” του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών με αίτησή τους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ60
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ60
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS240