Η Future Voice σε συνεργασία με την ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, πιστοποίηση Certitifed Dairy Technologist – Cheesemaker. Πρόκειται για τη μοναδική πιστοποίηση, που διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του κατόχου του στο χώρο της Τυροκομίας σε επίπεδο κατάρτισης ενηλίκων.

Θεματικές ενότητες

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 ενότητες:

 • Γενική γαλακτοκομία – τυροκομία
 • Ειδική γαλακτοκομία
 • Ειδική τυροκομία

Μεθοδολογία Εξέτασης

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το CDTC απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν την τυροκόμιση, όπως παραγωγούς πρώτης ύλης, τεχνολόγους τροφίμων ή και κατόχους διπλώματος γεωτεχνικών, βιολογικών και χημικών επιστημών.

Σε τι πιστοποιούμαι

Το CDTC πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

 • Προετοιμάζει και εκτελεί την παραγωγή με βάση το πρόγραμμα παραγωγής τις συνταγές και τις γενικές και ειδικές οδηγίες που ισχύουν για το κάθε προϊόν.
 • Συμμετέχει στο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Φροντίζει για την καλή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται στην ευθύνη του
 • Προετοιμάζει και εκτελεί τις ειδικές διεργασίες παραγωγής τυριού
 • Εκτελεί τη φυσική και εν μέρει λογιστική διαχείριση πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιαμέσων και έτοιμων προϊόντων, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό μεταγγίσεων, μεταφορών και καταγραφής (μηχανοργάνωση, barcoding, RFID).
 • Συμμετέχει στις διοικητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες του τομέα παραγωγής καθώς και στο σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

 

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η ειδικότητα Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Επισιτιστικός – Αγροτικός Τομέας και Τρόφιμα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

*Το σεμινάριο διεξάγεται προς το παρόν μόνο στην Άρτα

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

 

ΑΡΤΑ
T. 2681 400037
Περιφερειακή Οδός Άρτας​ (δίπλα στην εφορία)

Ώρες 9.00-21:00 καθημερινά

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

  Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*