DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Data Protection Officer είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της εταιρείας και των υπαλλήλων της σχετικά με τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Λειτουργεί επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και των εποπτικών αρχών που εποπτεύουν δραστηριότητες που σχετίζονται με δεδομένα.

Θεματικές ενότητες

 Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 2 ενότητες:
  • Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο
  • Ασφάλεια Πληροφοριών – Διεθνή Πρότυπα
 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Στελέχη Επιχειρήσεων / Οργανισμών
  • Στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη ή/και ασχολούνται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Πτυχιούχους που επιθυμούν να απασχοληθούν στο νέο διεθνώς δυναμικό τομέα του Data Privacy

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για πιστοποίηση (ACTA)

 

Α)Να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του

Β) Απόφοιτος τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να διαθέτουν τουλάχιστον διετή (2 έτη) επαγγελματική εμπειρία στον έλεγχο και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το παρόν σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

  • 24 ώρες θα πραγματοποιηθούν μέσω προγραμματισμένης σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Δηλαδή, εκπαιδευόμενοι θα συνδεθούν σε μια ηλεκτρονική τάξη και θα παρακολουθήσουν ζωντανά τον εκάστοτε εισηγητή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους διάδρασης και επικοινωνίας με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.
  • 16 ώρες θα πραγματοποιηθούν μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Για λόγους ευελιξίας οι 16 ώρες εκπαίδευσης έχουν δημιουργηθεί με σκοπό ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση για ένα έτος μετά το πέρας του σεμιναρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλο το απαραίτητο υλικό το οποίο και θα ανανεώνεται διαρκώς. Επίσης μετά το πέρας του σεμιναρίου, παρέχουμε σε όλους τους εκπαιδευόμενους που έχουν πιστοποιηθεί online υποστήριξη για ένα χρόνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 690€.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΛΑΕΚ 0,24%.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το σεμινάριο παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης “Certified Data Protection Officer”, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, που διενεργούνται από την ACTA AE. Κόστος πιστοποίησης 250€, με δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Ιγγλεζάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Νοµικής του Α.Π.Θ. Διδάσκει το μάθημα «Δίκαιο Πληροφορικής» και το μάθημα “Internet-Recht” σε προπτυχιακό επίπεδο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα «Δίκαιο και πληροφορική». Επίσης, διδάσκει στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus, τα μαθήματα Computers and Law I (Legal Issues of the Information Society), Computers and Law II (Privacy and Security in the Information Society), καθώς και το μάθημα Legal Aspects of Cybercrime.

ΜΗΤΡΩΟ DPO

Οι πιστοποιημένοι DPO μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων DPO της ACTA.

INTERACTIVE

Η Interactive είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων με εκπαιδευτές εγνωσμένου κύρους και εμπειρογνωμοσύνης. Παράλληλα διαθέτει σύγχρονη πλατφόρμα εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης και είναι συντονιστής των εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

ACTA

Η ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι φορέας πιστοποίησης προσόντων ανθρώπινου δυναμικού. Έχει αναπτύξει πάνω από 100 σχήματα πιστοποίησης και είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων σε 42 σχήματα πιστοποίησης. Επίσης, είναι πιστοποιημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ για τη χορήγηση πιστοποιητικών πληροφορικής αναγνωρισμένων από το ελληνικό Δημόσιο

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

2651020777 Ν. Ζέρβα 42, Ιωάννινα

2681400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα

Τηλεφωνική Επικοινωνία 9 π.μ. μέχρι 9 μ.μ. καθημερινά και 10-14:00 το Σάββατο

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να σας καλέσουμε εμείς άμεσα για να σας λύσουμε όλες τις απορίες:

    Αποδέχομαι τους όρους χρήσης*