Η πρώτη ενότητα, Πλοήγηση στον Ιστό, απαιτεί από τους υποψήφιους να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες και τους όρους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, καθώς και να έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας. Στη δεύτερη ενότητα, Επικοινωνία, οι υποψήφιοι θα μάθουν να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σχετικά λογισμικά για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και την επισύναψη αρχείων σε μηνύματα.
Η πρώτη ενότητα, Πλοήγηση στον Ιστό, διδάσκει στους υποψήφιους για το Διαδίκτυο και για τη χρήση μιας εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό/Φυλλομετρητή Ιστού (web browser). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

1.Κατανοούν τι είναι το Διαδίκτυο και ποια είναι η κοινή ορολογία που σχετίζεται με αυτό. Να έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου
2.Επιτυγχάνουν καθημερινές εργασίες περιήγησης στον ιστό, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των ρυθμίσεων της εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό
3.Αναζητούν πληροφορίες και να συμπληρώνουν και να καταχωρίζουν ιστοφόρμες
4.Αποθηκεύουν ιστοσελίδες και να κάνουν λήψεις αρχείων από τον ιστό
5.Αντιγράφουν περιεχόμενο από το Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο

Η δεύτερη ενότητα, Επικοινωνία, απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και να κατέχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με άλλες επιλογές επικοινωνίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

1. Κατανοούν τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και να γνωρίζουν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του. Να γνωρίζουν και άλλες επιλογές επικοινωνίας
2. Γνωρίζουν σχετικά με τους δικτυακούς εθιμοτυπικούς κανόνες συμπεριφοράς (netiquette) κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
3. Δημιουργούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνουν ορθογραφικό έλεγχο και να τα αποστέλλουν. Απαντούν και προωθούν μηνύματα, να χειρίζονται τα επισυναπτόμενα αρχεία και να εκτυπώνουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
4.Γνωρίζουν μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας κατά την εργασία με λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οργανώνουν και να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά Αρχεία
Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] Online Essentials