Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm, Integrated Master) του EUC παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες στο πλήρες φάσμα των φαρμακευτικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακολογίας, κλινικής φαρμακευτικής, φαρμακευτικής φροντίδας, φαρμακευτικής νομοθεσίας και βιοηθικής, βιοφαρμακευτικής, φαρμακευτικής ανάλυσης, φαρμακευτικής τεχνολογίας, τοξικολογίας, χημείας, βιοχημείας και ανατομίας/φυσιολογίας. Οι φοιτητές/τριες Φαρμακευτικής επωφελούνται από τη συνύπαρξη της Ιατρικής Σχολής και των προγραμμάτων Υγείας και Ζωής της Σχολής Θετικών Επιστημών σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τον εργαστηριακό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία του ακαδημαϊκού προσωπικού και την ερευνητική υποδομή.

Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών, ενώ παράλληλα είναι αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων εξασφαλίζοντας στους αποφοίτους επαγγελματικά δικαιώματα σε όλη την Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση του πτυχίου, οι απόφοιτοι μπορούν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις του αρμόδιου φορέα για να γίνουν πλήρως αδειούχοι και εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί σε Κύπρο, Ελλάδα και σε ολόκληρη την ΕΕ.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 5 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 300

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Φαρμακεία
  • Φαρμακευτικές Βιομηχανίες
  • Ιατρικά Κέντρα
  • Έρευνα και Ανάπτυξη
  • Βιομηχανίες Βιοτεχνολογίας

Integrated Master

Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) ως πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών που οδηγεί σε «Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου στη Φαρμακευτική» («Integrated Master»). Ως αποτέλεσμα το EUC κατατάσσεται μεταξύ των λίγων πανεπιστημίων σε Κύπρο και Ελλάδα που προσφέρει το συγκεκριμένο τίτλο σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Προσφέρεται ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών με προσεκτική κατανομή του φόρτου εργασίας, όπου η Πτυχιακή εργασία και η Πρακτική Άσκηση ολοκληρώνονται στο 5ο έτος. Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο. Οι φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν την πρακτική τους στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+. Το τμήμα συνεργάζεται με αριθμό φαρμακείων για την τοποθέτηση των φοιτητών για την πρακτική τους άσκηση αλλά και με πρότυπα ιατρικά κέντρα όπως το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, με αποκλειστική συνεργασία και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Επιπρόσθετα, το τμήμα τοποθετεί φοιτητές για πρακτική άσκηση σε μεγάλες τοπικές φαρμακοβιομηχανίες όπως η Remedica, η Medochemie, και η Delorbis

Διεθνής Αναγνώριση

Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής συμπεριλαμβάνεται στα πιστοποιημένα προγράμματα Φαρμακευτικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων (ΙΜΙ) που εξασφαλίζει την αυτόματη αναγνώριση του Πτυχίου Φαρμακευτικής και επιτρέπει στους απόφοιτους να ασκήσουν το επάγγελμα του/της Φαρμακοποιού σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άσκηση Επαγγέλματος

Οι Απόφοιτοι αποκτούν το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής Φαρμακοποιών της Κύπρου ή/και του εξωτερικού μετά από επιτυχείς εξετάσεις του Υπουργείου Υγείας ή του αρμόδιου φορέα του εξωτερικού. Στην Κύπρο, οι απόφοιτοι εξετάζονται σε δύο (2) μαθήματα (Φαρμακευτική Πρακτική και Νομοθεσία) και οι εξετάσεις διεξάγονται τέσσερις (4) φορές το χρόνο.

Υποδομές

Ευεργετικές συνέργειες στη λειτουργία του προγράμματος Φαρμακευτικής δημιουργούνται από τη συνύπαρξη της Ιατρικής Σχολής και 23 προγραμμάτων από τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τον εργαστηριακό εξοπλισμό, ακαδημαϊκό προσωπικό, διεπιστημονική υποστήριξη, τεχνογνωσία, έρευνα, κύρος και αναγνώριση. Οι φοιτητές/τριες της Φαρμακευτικής συμπληρώνουν πέραν των 2500 ωρών Πρακτικής και εργαστηριακής άσκησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ3360
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ3760
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ3760
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ3760
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ1460
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS158300