Το κέντρο Πληροφορικής Future Voice στηρίζει τη φοίτηση

 • Υποστηρικτικά Μαθήματα, και δωρεάν παροχή σημειώσεων.
 • Ποικιλότροπη υποστήριξη σε θέματα εκπόνησης εργασιών.
 • Ελεύθερη πρόσβαση στο εργαστήριο και στο Internet.
 • Τμήματα υποστήριξης Ε.Α.Π. και τμημάτων Πληροφορικής.
 • Γλώσσες Προγραμματισμού : C#, C, C++, Sql, Pascal, Java, Visual Basic κ.α.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση εκπαιδευτικής εφαρμογής απομακρυμένης πρόσβασης.
 • Υποστήριξη μαθημάτων πληροφορικής όλων των Πανεπιστημιακών τμημάτων.
 • Μαθήματα μαθηματικών για ΤΕΙ – ΑΤΕΙ που προσαρμόζονται στις γνώσεις του κάθε φοιτητή αλλά και στο τμήμα που παρακολουθεί.

…και αν έρθεις με τον φίλο σου / φίλη σου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου τμήμα τις ώρες που εσύ θες και με επιπλέον εκπτώσεις στις τρέχουσες τιμές της σχολής μας!!!


Οικονομικό τμήμα Ιωαννίνων – Μάθημα Βάσεις Δεδομένων SQL

Ολιγομελή τμήματα ή σε ιδιαίτερο μάθημα για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων SQL για το Οικονομικό τμήμα Ιωαννίνων αλλά και τα τμήματα Πληροφορικής ΤΕΙ ή ΑΕΙ.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

 1. Διδασκαλία θεωρίας
 2. Επίλυση όλων των ασκήσεων της ύλης αλλά και επιπλέον σημαντικών παραδειγμάτων
 3. Επίλυση όλων των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων
 4. Συμβουλευτική στην επίλυση επιπλέον εργασιών στα πλαίσια του μαθήματος
 5. Οικονομικές τιμές για ομαδικές εγγραφές.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ;

Όλοι οι μαθητές μας πέτυχαν από την πρώτη εξέταση… 100% επιτυχία…


 Μαθήματα SPSS

Το SPSS είναι ένα πολύ εύχρηστο στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ανώτερων ολοκληρωμένων στατιστικών αναλύσεων ακόμη και από όσους γνωρίζουν λίγα πράγματα για τη στατιστική επιστήμη.

Τα σεμινάρια πληροφορικής “SPSS” καλύπτει τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου, που θέλει να μάθει και να αξιοποιήσει τις στατιστικές διεργασίες. Τα μαθήματα πληροφορικής είναι προσεκτικά μελετημένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου πάνω σε αντικείμενα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα μπορείτε να καταχωρείτε, ταξινομείτε, αναλύετε και να μοντελοποιείτε τα δεδομένα σας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ SPSS

1ο Μέρος – Εισαγωγή στο SPSS

 • Το περιβάλλον του SPSS
 • Εισαγωγή δεδομένων στον Data Editor του SPSS
 • Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών (variable view)
 • Διαχείριση αρχείων δεδομένων (data), αποτελεσμάτων (output) και κώδικα (syntax)
 • Βασικές στατιστικές αναλύσεις με το SPSS

2o Μέρος – Περιγραφική Στατιστική

 • Έλεγχος δεδομένων – ακραίες τιμές (outliers) – χαμένες μετρήσεις (missing data)
 • Περιγραφικά μέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. μέσος όρος, διάμεσος)
 • Περιγραφικά μέτρα διασποράς (π.χ. διακύμανση, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα)
 • Έλεγχοι μέσων τιμών (t-test)
 • Δημιουργία γραφημάτων

3ο Μέρος – Έλεγχος Υποθέσεων

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από δείγματα
 • Κανονική κατανομή
 • Έλεγχος υπόθεσης για μια μέση τιμή
 • Δύο σχετιζόμενες/ανεξάρτητες μέσες τιμές

4ο Μέρος – Διερεύνηση Σχέσεων

 • Μέτρηση συσχέτισης
 • Ανάλυση υπολειμμάτων
 • Κατασκευή μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης
 • Διαγνωστικές δοκιμασίες πολλαπλής παλινδρόμησης