Η ενότητα αυτή απαιτεί από τους υποψήφιους να επιδείξουν τις γνώσεις και την ικανότητάς τους στη χρήση βασικών λειτουργιών ενός προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού του συστήματος Μεταξύ άλλων εργασιών, οι υποψήφιοι θα μάθουν να χειρίζονται αποτελεσματικά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, καθώς και τις βασικές έννοιες διαχείρισης και οργάνωσης αρχείων και φακέλων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

1. Χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των βασικών ρυθμίσεων του υπολογιστή αλλά και της χρήσης των ενσωματωμένων λειτουργικών βοήθειας
2. Χειρίζονται αποτελεσματικά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και να εργάζονται αποδοτικά σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη
3. Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και να είναι σε θέση να οργανώνουν αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή προκειμένου να τα αναγνωρίζουν και να τα εντοπίζουν εύκολα
4. Χρησιμοποιούν βοηθητικό λογισμικό συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων καθώς και λογισμικό κατά των ιών (anti-virus) για την προστασία του υπολογιστή
5. Επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν απλά εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και εκτύπωσης που είναι διαθέσιμα στο λειτουργικό σύστημα.

Σχετικά Αρχεία
Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] Computer Essentials