Η ενότητα αυτή εμβαθύνει στη χρήση των υπολογιστικών φύλλων για την παραγωγή σύνθετων αναφορών, για την εκτέλεση περίπλοκων μαθηματικών και στατιστικών υπολογισμών βελτιώνοντας, έτσι, την παραγωγικότητα.
Η ενότητα Χρηματοοικονομικά Φύλλα εστιάζει στις λειτουργείες των υπολογιστικών φύλλων οι οποίες είναι σχετικές για επαγγελματίες στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και προσφέρει δεξιότητες συμπληρωματικές με την Advanced ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα – Προχωρημένο Επίπεδο.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Τα Χρηματοπιστωτικά Υπολογιστικά Φύλλα απευθύνονται σε όλους όσοι χρειάζονται άριστες γνώσεις στον χειρισμό προγραμμάτων υπολογιστικών φύλλων, στη δημιουργία πινάκων και γραφημάτων για χρηματοπιστωτικά δεδομένα, αλλά και στην ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφορίας. Μερικές από τις κατηγορίες είναι: