Ως φοιτητής Ψυχολογίας στο EUC εκπαιδεύεσαι κατάλληλα για να κατανοείς τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων και για να συμβάλλεις στην αντιμετώπιση των αρνητικών προτύπων συμπεριφοράς, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Βασισμένο στην πρακτική και τη θεωρία, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κατανόηση του τρόπου σκέψης, ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς αλλάζει με την ηλικία και πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν συμπεριφορές. Το πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πτυχές της ψυχολογίας, καθώς και στις ποιοτικές και ποσοτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την έρευνα και την πρακτική στον τομέα.

Το πτυχίο παρέχει πρακτική κατάρτιση στην έρευνα, υπό την επίβλεψη καθηγητών του τμήματος. Οι απόφοιτοί μας είναι πλήρως προετοιμασμένοι για περαιτέρω σπουδές που τους επιτρέπουν εξειδίκευση σε τομείς όπως η Κλινική Ψυχολογία, η Εκπαιδευτική Ψυχολογία, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, η Συμβουλευτική και η Καθοδήγηση. Οι φοιτητές μας που συνεχίζουν σε μεταπτυχιακές σπουδές δύνανται να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια: 4 χρόνια
Διδασκαλία: On Campus
ECTS: 240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
  • Κλινική Ψυχολογία
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  • Εφαρμοσμένη ‘Έρευνα
  • Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων

Απόφοιτοι του κλάδου ψυχολογίας που θα συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής ψυχολόγων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του EUC στην Κλινική η/και Συμβουλευτική Ψυχολογία αναγνωρίζεται ως προσόν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Πρακτική εμπειρία

Ένα βασικό στοιχείο του πτυχίου Ψυχολογίας είναι η πρακτική εμπειρία που βιώνουν οι φοιτητές καθ’ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Εκτός από την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκομίζουν οι σπουδαστές στο Συμβουλευτικό Κέντρο της πανεπιστημιούπολης, το πτυχίο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους σπουδαστές να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις του μέσω διάφορων εκδηλώσεων και  εμπειριών εκτός πανεπιστημιούπολης. Ο εθελοντισμός, η επιτόπια εργασία, τα συνέδρια, shadowing, observations και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, βοηθούν τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ψυχολογία και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  
Δομή ΠρογράμματοςECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης18
Μαθήματα Κορμού150
Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης54
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής18
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS
240