Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 13 ενότητες:

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.I.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ A.I.
ΚΟΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΛΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ AZURE MACHINE LEARNING STUDIO
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΛΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NLP
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NLP
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ CONVERSATIONAL A.I.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ CONVERSATIONAL A.I.

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την τεχνητή νοημοσύνη, σε program και technical sales managers με γενικές γνώσεις πληροφορικής, χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο.

Αφορά ακόμα, απόφοιτους πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Microsoft.

Η πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Microsoft, καλύπτει όλο το εύρος των θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων  που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο της Μηχανικής Μάθησης (ML), της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).