autodesk autocad logo 1024x334

autodesk autocad logo 1024x334

 

Η Autodesk μέσω της πιστοποίησης Certified User σας παρέχει την δυνατότητα να αναδείξετε τις επαγγελματικές σας γνώσεις στο αντικείμενο και το βιογραφικό σας.

Η εξέταση για τις πιστοποιήσεις Autodesk Certified User αποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν την γνώση των εργαλείων, χαρακτηριστικών και διαδικασιών χρήσης της εφαρμογής.

Οι ερωτήσεις εμπεριέχουν:

·         Ερωτήσεις με απαντήσεις ως πολλαπλές επιλογές,

·         Ταίριασμα φράσεων και

·         Επιλογή σημείων για υπόδειξη σε εικόνα

Η εξέταση γίνεται στα αγγλικά οπότε το χρονικό όριο επεκτείνεται λόγω

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης Autodesk Certified User

·         Επικύρωση & Επιβεβαίωση των δεξιοτήτων σας και των γνώσεών σας.

·         Ηλεκτρονική Πιστοποίηση. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα πιστοποίησης δίνει την δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης ή αποθήκευσης του πτυχίου σε ηλεκτρονική μορφή.

·        Το μοναδικό με Λογότυπο Autodesk Certified User με άδεια χρήσης σε βιογραφικό, επιστολές, επαγγελματικές κάρτες κ.ά. Το λογότυπο είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.

·         Αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα πιστοποιητικά έχουν μοναδικό σειριακό αριθμό (Serial Number) και αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μοναδική ισχύ και αναγνωσιμότητα και στην Αμερική.

Προγραμματισμός

H Future Voice είναι το μόνο κέντρο στην Ήπειρο αλλά και από τα λίγα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα που διαθέτουν ώρα εξέτασης κάθε Σάββατο όλο το έτος. Μπορείτε να δηλώσετε στις εξετάσεις μας και χωρίς να είστε μαθητής της Future Voice εάν θέλετε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις με το μοναδικό παγκόσμιο πιστοποιητικό. Η δήλωση πρέπει να γίνει μέχρι Πέμπτη πρωί.

Προετοιμασία

Για να συμμετέχετε στην εξέταση πρέπει να γνωρίζετε καλά την χρήση της εφαρμογής που θα εξεταστείτε. Εφόσον πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε βοήθεια στην προετοιμασία σας μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα από τα τμήματα προετοιμασίας της Future Voice που ξεκινούν κάθε μήνα.

Επίσης, εάν έχετε μόνο ορισμένες απορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερο – εξατομικευμένο μάθημα.

Δείτε αναλυτικά και στο Syllabus της πιστοποίησης που ακολουθείτε και στο σεμινάριο