Η πιστοποίηση Azure Fundamentals από τη Microsoft, περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τα οφέλη της υιοθέτησης υπηρεσιών cloud και εστιάζει στο μοντέλο Cloud λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS). Kαλύπτει, επίσης, τη γνώση των διαθέσιμων επιλογών και των πλεονεκτημάτων που αποκτώνται με την εφαρμογή των υπηρεσιών Microsoft 365 cloud.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 9 ενότητες:

  • ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CLOUD
  • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ CLOUD
  • ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ AZURE
  • ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ AZURE
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ AZURE
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ AZURE
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ AZURE
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ AZURE

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με το Cloud Computing , σε program και technical sales managers με γενικές γνώσεις πληροφορικής, χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο.

Αφορά ακόμα, απόφοιτους πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Microsoft.

Η πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Microsoft, καλύπτει όλο το εύρος των θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων  που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο του Azure και τις βασικές αρχές λειτουργίας του Cloud Computing.

Επίσης, εστιάζει στην κατανόηση των βασικών διαθέσιμων υπηρεσιών του Microsoft Azure, στην ασφάλεια, ιδιωτικότητα, και συμμόρφωση καθώς και στην κατανόηση των υπηρεσιών τιμολόγησης και υποστήριξης.