Η ενότητα αυτή, σας εισάγει στις βασικές έννοιες και δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης (computational thinking) και του προγραμματισμού (coding) που θα χρειαστείτε για να αρχίσετε να δημιουργείτε απλά προγράμματα υπολογιστών.

Σε ποιον απευθύνεται το προϊόν

Η Υπολογιστική Σκέψη και Προγραμματισμός απευθύνεται σε όσους σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την πορεία τους στον προγραμματισμό και θέλουν να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες σχετικές με την επίλυση προβλημάτων. Μερικές από τις κατηγορίες είναι:
  • Μαθητές όλων των τάξεων
  • Φοιτητές
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ιδιωτικοί υπάλληλοι