Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις πιο εξελιγμένες δεξιότητες, επιστημονικές μεθοδολογίες και αναλυτικά εργαλεία ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος όπου διατίθενται τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Καθώς οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες συνεχίζουν να υιοθετούνται ευρέως στον κλάδο της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να εξοπλιστούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τις τεχνολογικές δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. Δεξιότητες που είναι καθοριστικές στη λήψη αποφάσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ανάλυση δεδομένων επηρεάζει κάθε επιχειρηματικό τομέα και κλάδο και επομένως οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών και οργανισμών ή να ακολουθήσουν  διδακτορικές σπουδές στον τομέα αυτό.

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια: 18 months
Διδασκαλία: Online
ECTS: 90

 

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Corporate Finance
  • Business Consultancy
  • Banking
  • Accountancy
  • Management

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
2651020777 Ν. Ζέρβα 42, Ιωάννινα

ΑΡΤΑ:
2681400037 Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα