Ενημερωθείτε τις ημερομηνίες των εξετάσεων που γίνονται στα κέντρα μας Future Voice ή εξ αποστάσεως από το σπίτι σας σε Ιωάννινα, Άρτα και εξ αποστάσεως από το σπίτι σας για όλη την Ελλάδα. Επιλέξτε την πιστοποίηση που επιθυμείτε:

Εξετάσεις ECDL – Ιωάννινα

Εξετάσεις ACTA – Ιωάννινα

Εξετάσεις ACTA – Άρτα

Εξετάσεις VTCT(iTEC) ESOL International

Εξετάσεις LRN

Εξετάσεις TOEIC

Εξετάσεις LTE

Εξετάσεις PLIDA Ιταλικά

Εξετάσεις ΚΠγ

-Πιστοποιητικά Αγγλικών αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ