Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αναμένεται να ανακοινωθούν.

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: Μπορείτε να δείτε παρακάτω πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή στα μαθήματα ξένων γλωσσών του Future Voice:

Δείτε εδώ για τα Γερμανικά!

Δείτε εδώ για τα Ιταλικά!

Δείτε εδώ για τα Ισπανικά!

Δείτε εδώ για τα Γαλλικά!