Επόμενες εξετάσεις VTCT (iTEC) ESOL International B2 και C2:

  • Κυριακή 26/5/2024 (Εγγραφές από 8/4/24 έως 9/5/24)
  • Σάββατο 22/6/2024 (Εγγραφές από 6/5/24 έως 3/6/24)
  • Σάββατο 13/7/2024 (Εγγραφές από 31/5/24 έως 24/6/24)
  • Σάββατο 28/9/2024 (Εγγραφές από 23/8/24 έως 9/9/24)
  • Σάββατο 2/11/2024 (Εγγραφές από 23/9/24 έως 14/10/24)
  • Σάββατο 14/12/2024 (Εγγραφές από 29/10/24 έως 25/11/24)

→ Προετοιμαστείτε στο Future Voice: Μπορείτε να δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πιστοποιητικό Αγγλικών VTCT (iTEC) ESOL International και να δηλώσετε συμμετοχή στο επόμενο τμήμα μας!