Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις υπολογιστών

Η πιστοποίηση Internet and Computing Core Certification (IC3) αποτελεί το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο βασικών γνώσεων υπολογιστών και Internet, που ακολουθεί ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες και προδιαγραφές σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Η πιστοποίηση IC3 είναι διαθέσιμη σε περιβάλλον Windows Vista/Office 2007 καθώς και σε περιβάλλον Windows XP/Office 2003.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πιστοποίησης IC3 διασφαλίζει ότι ο κάτοχος της, έχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη βασική χρήση του υπολογιστή, του λογισμικού, των δικτύων και του internet, ώστε να είναι χρήσιμος σε ένα περιβάλλον που απαιτεί χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση IC3 :

  • Μεμονωμένα μέσω των εξετάσεων IC3
  • Να προμηθευτούν το οικονομικό πακέτο IC3 της Infotest που περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την επιτυχή απόκτηση της πιστοποίησης.

Το κουτί της πιστοποίησης IC3 περιέχει:

  • 4 εξετάσεις
  • 4 επανεξετάσεις
  • Επίσημο βιβλίο προετοιμασίας
  • Επίσημο τεστ προετοιμασίας
  • Επίσημο οδηγό καριέρας

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Η απόκτηση της πιστοποίησης IC3 προϋποθέτει
την επιτυχημένη συμμετοχή του υποψηφίου σε
3 εξετάσεις:

  • Θεμελιώδεις Αρχές Η/Υ
  • Εφαρμογές Κλειδιά
  • Η Ζωή στο Δίκτυο

IC3 Syllabus

Επικύρωση Δημοσίου

IC3 Authorised Instructor

Το Υπόβαθρο των Εξετασεων Πιστοποιησης IC3
Η πιστοποίηση IC3 είναι η μοναδική που παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την σύγχρονη αγορά εργασίας, με παγκόσμιο κύρος και εμβέλεια.
Q&A/FAQ
Μια λίστα των πιο συχνών ερωτήσεων που αφορούν το πρόγραμμα Internet and Computing Core Certification (IC³).
Συμβουλές για τη διαδικασία των εξετάσεων
Διαβάστε τις ακόλουθες Συμβουλές της Certiport που αφορούν τη Διαδικασία των Εξετάσεων για να εξασφαλίσετε ότι είστε προετοιμασμένοι να δώσετε τις εξετάσεις σας.
Συμβουλές
Για Να Αξιοποιήσετε Αποτελεσματικά Στην Αγορά Εργασίας Την Δική Σας Πιστοποίηση Internet and Computing Core Certification (IC³)
Άμεση Αποστολή Επικυρωμένων Αντιγράφων
Σαν κάτοχος του IC³ μπορείτε να συνδεθείτε ηλεκτρονικά με την υπηρεσία της Certiport και να την εξουσιοδοτήσετε να αποστείλει ένα επικυρωμένο ψηφιακό αντίγραφο της πιστοποίησης σας σε πιθανούς εργοδότες, εταιρίες εύρεσης εργασίας και ακαδημαϊκά ιδρύματα.